Cách đánh dấu tích trong Word

Bài viết dưới đây giúp các bạn chèn dấu tích trong Word tạo điều kiện thuận lợi bạn hoàn thành bài thi trắc nghiệm nhanh nhất có thể.

Cách đánh dấu tích trong Word

1. Đánh dấu tích cố định

Với cách đánh dấu tích cố định tức bạn sẽ dùng ký tự đặc biệt đã chứa dấu tích trong Word để đánh dấu tích. Với cách này người dùng không thể thao tác, hoặc tích chọn trên nội dung. Cách này chỉ nên dùng khi tác giả chỉ để quyền xem cho người đọc.

Bước 1: Đặt con trỏ chuột tại vị trí muốn chèn dấu tích -> Vào thẻ Insert -> Symbols -> Symbol -> More Symbols...

Vào thẻ Insert - Symbols - Symbol - More Symbols...

Bước 2: Hộp thoại Symbol xuất hiện trong mục Font lựa chọn Wingdings2:

Trong mục Font lựa chọn Wingdings2

Bước 3: Lựa chọn biểu tượng chứa dấu tích ở phần cuối của Wingdings -> kích đúp chuột để chèn hoặc nhấn Insert:

Lựa chọn biểu tượng chứa dấu tích

Bước 4: Kết quả đã chèn dấu tích đúng cho đáp án:

Kết quả đã chèn dấu tích đúng cho đáp án

Bước 5: Tương tự chèn dấu tích cho kết quả sai trong đáp án:

Tương tự chèn dấu tích cho kết quả sai trong đáp án

Bước 6: Kết quả bạn đã tạo dấu tích đúng và sai cho đáp án:

Kết quả đã tạo dấu tích đúng và sai cho đáp án

Tuy nhiên với cách này chỉ sử dụng chèn dấu tích là đáp án cho người xem. Trường hợp bạn muốn tạo dấu tích động mà người đọc có thể tự tích đáp án bạn phải thực hiện theo cách 2.

2. Đánh dấu tích động

Với cách này người đọc có thể tự mình tích chọn đáp án mà người dùng cho là đúng.

Bước 1: Đặt con trỏ chuột tại vị trí muốn chèn checkbox -> Vào thẻ Developer -> kích chọn biểu tượng Checkbox:

Vào thẻ Developer - kích chọn biểu tượng Checkbox

Bước 2: Kích chọn vào vị trí muốn chèn dấu tích:

Kích chọn vào vị trí muốn chèn dấu tích

Bước 3: Thực hiện tích chọn vào các checkbox được kết quả:

Thực hiện tích chọn vào các checkbox

Bước 4: Mặc định checkbox khi được tích có biểu tượng dấu X, bạn muốn thay đổi biểu tượng sau khi người dùng kích chọn thực hiện như sau: lựa chọn checkbox muốn thay đổi -> vào thẻ Developer -> kích chọn biểu tượng Properties:

Vào thẻ Developer - kích chọn biểu tượng Properties

Bước 5: Hộp thoại xuất hiện trong mục Checked symbol kích chọn Change:

Trong mục Checked symbol kích chọn Change

Bước 6: Hộp thoại Symbol xuất hiện trong mục Font lựa chọn Wingdings2 -> kích chọn biểu tượng muốn thay đổi, ví dụ ở đây lựa chọn dấu tích như hình -> kích chọn Insert hoặc kích đúp chuột:

Trong mục Font lựa chọn Wingdings2 - kích chọn biểu tượng muốn thay đổi

Bước 7: Kích chọn OK:

Kích chọn OK

Bước 8: Thực hiện kích chọn vào checkbox được kết quả:

Thực hiện kích chọn vào checkbox

Bước 9: Cuối cùng bạn chỉ cần chỉnh cỡ và màu sắc cho checkbox -> được kết quả:

Chỉnh cỡ và màu sắc cho checkbox

Như vậy với cách này người dùng có thể tùy kích chọn đáp án đúng cho riêng mình.

Trên đây là cách đánh dấu tích trong Word một cách nhanh và hiệu quả hy vọng giúp ích cho các bạn.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận