Cách cố định cột và dòng tiêu đề trong Excel 2016

Với một bảng dữ liệu excel có số lượng cột và số lượng dòng khá lớn, trong quá trình xử lý chắc hẳn các bạn cũng gặp không ít khó khăn. Lúc này việc cố định cột và dòng tiêu đề là một việc làm cần thiết, các bạn có thể dễ dàng kiểm tra, xử lý dữ liệu mà không bị nhầm lẫn và tốn nhiều thời gian nữa.

Nếu bạn phải làm việc với một file Excel có lượng dữ liệu lớn mà các bạn lại chưa biết cách cố định cột và dòng tiêu đề thì các bạn hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây.

Cách cố định cột và dòng tiêu đề trong Excel 2016

Bài viết hướng dẫn cách cố định cột và dòng tiêu đề trong Excel 2016, với Excel 2013, 2010, 2007 các bạn chỉ cần thực hiện tương tự.

CỐ ĐỊNH DÒNG

Cố định dòng đầu tiên

Nếu các bạn cần cố định 1 dòng đầu tiên trong sheet thì các bạn chọn View -> Freeze Panes -> Freeze Top Row.

Chọn View - Freeze Panes - Freeze Top Row

Cố định nhiều dòng

Nếu các bạn cần cố định nhiều hơn 1 dòng thì các bạn cần thực hiện như sau:

Bước 1: Các bạn đặt con trỏ chuột vào ô đầu tiên tại dòng dưới các dòng mà bạn cần cố định (tất cả các dòng phía trên dòng đặt con trỏ chuột sẽ đều được cố định).

Ví dụ: Cần cố định 3 dòng tiêu đề (dòng 1, dòng 2, dòng 3) thì con trỏ chuột sẽ đặt tại ô thứ 1 của dòng 4 như hình dưới.

Đặt con trỏ chuột vào ô đầu tiên tại dòng dưới các dòng cần cố định

Bước 2: Chọn thẻ View -> Freeze Panes -> Freeze Panes.

Chọn thẻ View - Freeze Panes - Freeze Panes

Như vậy các bạn đã cố định dòng cho file Excel, từ giờ khi bạn di chuyển tới dòng thứ n (n rất lớn) thì các dòng bạn đã cố định sẽ vẫn hiển thị.

Đã cố định dòng cho file Excel

CỐ ĐỊNH CỘT

Cố định cột đầu tiên

Nếu các bạn cần cố định cột đầu tiên trong file thì các bạn chỉ cần chọn View -> Freeze Panes -> Freeze First Column.

Chọn View - Freeze Panes - Freeze First Column

Cố định nhiều cột

Nếu các bạn muốn cố định nhiều hơn 1 cột thì các bạn cần thực hiện như sau:

Bước 1: Các bạn đặt con trỏ chuột vào ô đầu tiên tại cột tiếp theo bên cạnh các cột mà bạn cần cố định (tất cả các cột bên trái cột mà bạn đặt con trỏ chuột đều được cố định).

Ví dụ: Cần cố định cột 1 và cột 2 thì các bạn đặt con trỏ chuột tại vị trí đầu tiên cột 3 như hình dưới:

Đặt con trỏ chuột vào ô đầu tiên tại cột tiếp theo bên cạnh các cột cần cố định

Bước 2: Chọn thẻ View -> Freeze Panes -> Freeze Panes.

Chọn thẻ View - Freeze Panes - Freeze Panes

Như vậy các bạn đã cố định cột cho file Excel, từ giờ khi bạn di chuyển tới cột nào thì các cột bạn đã cố định sẽ vẫn hiển thị.

Đã cố định cột cho file Excel

CỐ ĐỊNH CẢ DÒNG VÀ CỘT

Nếu các bạn muốn cố định cả các dòng tiêu đề và các cột đầu tiên của file Excel thì các bạn thực hiện như sau:

Bước 1: Đầu tiên các bạn cần xác định vị trí đặt con trỏ chuột, các dòng trên dòng đặt con trỏ chuột sẽ được cố định, các cột phía bên trái cột đặt con trỏ chuột sẽ được cố định.

Ví dụ: Các bạn muốn cố định 3 dòng đầu (dòng 1, dòng 2, dòng 3) và 2 cột (cột 1, cột 2) thì các bạn đặt con trỏ chuột tại ô thứ 3 của dòng thứ 4 (ô thứ 4 của cột thứ 3) như hình dưới.

Xác định vị trí đặt con trỏ chuột

Bước 2: Chọn thẻ View -> Freeze Panes -> Freeze Panes.

Chọn thẻ View - Freeze Panes - Freeze Panes

Như vậy các bạn đã cố định được cả dòng cả cột mà bạn muốn, khi di chuyển chuột xuống các dòng dưới thì các dòng cố định vẫn hiển thị và khi bạn di chuyển chuột sang các cột bên cạnh thì các cột cố định vẫn được hiển thị.

Kết quả đã cố định được cả dòng cả cột

BỎ CỐ ĐỊNH

Nếu các bạn không muốn cố định hàng, cố định cột, hay cố định cả hàng và cột thì các bạn chỉ cần chọn Freeze Panes -> Unfreeze Panes.

Chọn Freeze Panes - Unfreeze Panes

Như vậy, chỉ với một số bước đơn giản các bạn đã có thể nhanh chóng cố định cột, cố định dòng tiêu đề. Từ giờ các bạn sẽ không tốn quá nhiều thời gian để xử lý những file Excel có lượng dữ liệu lớn. Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận