Cách cấp quyền quản trị viên (Administrator) cho tài khoản Windows 11

Cấp quyền quản trị viên (Administrator) cho tài khoản sử dụng trên máy tính Windows 11 sẽ giúp tài khoản đó có thể truy cập được tất cả các tính năng trên máy tính cũng như là có quyền sử dụng máy tính cao nhất.

Cách cấp quyền quản trị viên (Admin) cho tài khoản Windows 11

1. Cấp quyền quản trị viên (Admin) cho tài khoản trên Windows 11 bằng Settings

Trong Settings, bạn có thể cấp quyền cho các tài khoản một cách nhanh chóng và không mất quá nhiều thời gian.

Bước 1: Bạn hãy mở Menu Start và chọn Settings để mở cài đặt trên máy tính.

Chọn Settings để mở cài đặt trên máy tính

Bước 2: Sau đó, bạn hãy chọn thẻ Accounts để quản lý tài khoản trên máy tính.

Chọn thẻ Accounts để quản lý tài khoản trên máy tính

Bước 3: Tiếp theo, bạn hãy tìm đến thẻ Family & Other users và nhấn vào tài khoản cần cấp quyền Admin để chọn Change account type.

Nhấn vào tài khoản cần cấp quyền Admin để chọn Change account type

Bước 4: Trên cửa sổ thiết lập Change account type, bạn chỉ cần chuyển về chế độ Administrator là hoàn tất việc cấp quyền Admin cho tài khoản.

Chuyển về chế độ Administrator là hoàn tất việc cấp quyền Admin cho tài khoản

Bước 5: Sau khi hoàn tất, bạn sẽ thấy tài khoản trên Windows 11 sẽ xuất hiện thêm chữ Administrator bên cạnh. Điều này đồng nghĩa với việc tài khoản đã được cấp quyền Admin.

Bạn sẽ thấy tài khoản trên Windows 11 sẽ xuất hiện thêm chữ Administrator bên cạnh

2. Cấp quyền quản trị viên (Admin) cho tài khoản trên Windows 11 bằng Control Panel

Trong Control Panel, bạn có thể thiết lập rất nhiều thông tin khác nhau liên quan đến hệ thống, bao gồm cả việc quản lý các tài khoản sử dụng trên Windows 11.

Bước 1: Bạn hãy mở công cụ Search và nhập Control Panel để mở trình quản lý.

Mở công cụ Search và nhập Control Panel để mở trình quản lý

Bước 2: Sau đó, bạn hãy tìm đến thẻ User Account để quản lý tài khoản trên máy tính.

Tìm đến thẻ User Account để quản lý tài khoản trên máy tính

Bước 3: Tiếp theo, bạn hãy chọn Manage another account để xem danh sách các tài khoản đang có mặt trên máy tính.

Chọn Manage another account để xem danh sách các tài khoản đang có mặt trên máy tính

Bước 4: Trong danh sách các tài khoản, bạn chỉ cần chọn tài khoản cần thay đổi quyền Admin.

Bạn chỉ cần chọn tài khoản cần thay đổi quyền Admin

Bước 5: Để thay đổi quyền của các tài khoản, bạn hãy chọn thẻ Change the account type.

Chọn thẻ Change the account type

Bước 6: Cuối cùng, bạn chỉ cần chọn chế độ cho tài khoản trên máy tính. Tài khoản Standard chỉ có quyền truy cập cơ bản, không được can thiệp sâu vào máy tính. Đối với tài khoản Administrator, bạn có thể tùy chỉnh mọi thứ, bao gồm cả việc truy cập vào tất cả tính năng trên máy tính.

Tài khoản Standard chỉ có quyền truy cập cơ bản, không được can thiệp sâu vào máy tính

3. Cấp quyền quản trị viên (Admin) cho tài khoản trên Windows 11 bằng Computer Management

Computer Management là trình quản lý máy tính với rất nhiều tính năng, bao gồm cả việc cấp quyền cho các tài khoản trên máy tính.

Bước 1: Bạn hãy mở Menu Start và nhập Computer Management để mở trình quản lý của máy tính.

Nhập Computer Management để mở trình quản lý của máy tính

Bước 2: Sau đó, bạn hãy chọn thẻ Local Users and Groups và chọn Users để kiểm tra các tài khoản đang được kích hoạt trên máy tính.

Bạn hãy Click đúp chuột vào tài khoản cần thay đổi quyền Admin trên máy tính.

Click đúp chuột vào tài khoản cần thay đổi quyền Admin trên máy tính

Bước 3: Trong cửa sổ thiết lập, bạn hãy chọn Add… để cấp thêm quyền cho tài khoản.

Chọn Add… để cấp thêm quyền cho tài khoản

Bước 4: Để thêm quyền Admin cho tài khoản, bạn sẽ phải nhập từ khóa “Administrators” vào trong cửa sổ Enter the objects name to select (1) và nhấn Check names (2) để kiểm tra.

Cuối cùng, bạn chỉ cần chọn Apply để áp dụng thay đổi.

Trong cửa sổ Enter the objects name to select và nhấn Check names để kiểm tra

Bước 5: Sau khi thêm thành công quyền Admin, bạn sẽ thấy trong cửa sổ Member of xuất hiện thêm mục Administrator.

Bạn sẽ thấy trong cửa sổ Member of xuất hiện thêm mục Administrator

4. Cấp quyền quản trị viên (Admin) cho tài khoản trên Windows 11 bằng User Account

User Account cung cấp quyền quản lý mọi tài khoản trên máy tính Windows 11, bao gồm cả việc cấp quyền Admin hoặc loại bỏ quyền Admin của các tài khoản.

Bước 1: Bạn hãy nhấn tổ hợp Windows + R để mở cửa sổ RUN và nhập netplwiz để mở.

Nhấn tổ hợp Windows + R để mở cửa sổ RUN và nhập netplwiz để mở

Bước 2: Sau đó, bạn hãy chọn tài khoản cần cấp quyền Admin và chọn Properties để thay đổi.

Chọn tài khoản cần cấp quyền Admin và chọn Properties để thay đổi

Bước 3: Trong cửa sổ Properties, bạn chỉ cần chọn Group Membership và chuyển về chế độ Administrator. Để lưu thiết lập, bạn chỉ cần nhấn Apply => OK.

Chọn Group Membership và chuyển về chế độ Administrator

Bước 4: Như vậy, bạn đã hoàn tất việc cấp quyền Admin cho các tài khoản trên máy tính Windows 11.

Hoàn tất việc cấp quyền Admin cho các tài khoản trên máy tính Windows 11

Trong bài viết này, Thủ thuật phần mềm đã hướng dẫn các bạn cách thay đổi quyền quản trị của tài khoản trên máy tính Windows 11. Chúc các bạn một ngày vui vẻ!

Viết bình luận