Cách căn lề chuẩn trong Word để in ấn cho đẹp trong Word

Căn lề cho văn bản giúp văn bản được định dạng theo đúng chuẩn và khi in ấn vừa đúng với khổ giấy đã chọn. Bài viết dưới đây giúp các bạn Cách căn lề chuẩn trong Word để in ấn cho đẹp trong Word.

Cách căn lề chuẩn trong Word để in ấn

 Căn lề trong văn bản chính là việc bạn quy định nội dung văn bản cách mép trên, mép dưới, bên trái, bên phải của khổ giấy khoảng cách bao nhiêu. Với lề trái bao giờ để rộng hơn vì cần đóng gáy. Quy định căn lề trang văn bản (đối với khổ giấy A4) theo Thông tư như sau:

- Lề trên: cách mép trên từ 20 – 25 mm (2cm – 2.5 cm)

- Lề dưới: cách mép dưới từ 20 – 25 mm (2cm – 2.5 cm)

- Lề trái: cách mép trái từ 30 – 35 mm (3cm – 3.5 cm)

- Lề phải: cách mép phải  từ 15 – 20 mm (1.5cm – 2cm)

Để căn lề văn bản chuẩn in ấn bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Vào thẻ Layout -> kích chọn mũi tên trong mục Page Setup:

Vào thẻ Layout - kích chọn mũi tên trong mục Page Setup

Bước 2: Hộp thoại xuất hiện trong thẻ Margins nhập các giá trị căn lề như sau:

- Top: Lề trên nhập giá trị 2cm.

- Bottom: Lề dưới nhập giá trị 2cm.

- Left: Lề trái nhập giá trị 3cm.

- Right: lề phải nhập giá trị 1.5cm.

Như vậy bạn đã căn lề theo đúng chuẩn thông tư của Bộ Nội vụ:

Tong thẻ Margins nhập các giá trị căn lề

Bạn cũng có thể căn lề văn bản theo giá trị sau:

Hoặc có thể căn lề văn bản theo giá trị khác

Bước 3: Kích chuyển sang tab Paper để lựa chọn khổ giấy A4 cho văn bản cần căn lề trong mục Paper size, nếu bạn muốn lưu toàn bộ thiết lập căn lề mặc định cho toàn bộ văn bản sau này khi bạn tạo kích chọn Set as Default:

Chuyển sang tab Paper - lựa chọn khổ giấy A4

Bước 4: Hộp thoại xuất hiện kích chọn Yes để xác nhận việc sử dụng căn lề mặc định:

Kích chọn Yes để xác nhận việc sử dụng căn lề mặc định

Kết quả bạn đã căn lề văn bản:

Kết quả đã căn lề văn bản

Bây giờ bạn muốn kiểm tra việc căn lề đã ổn chưa để có thể thực hiện in ấn văn bản -> vào thẻ File -> Print:

Vào thẻ File - Print

Cửa sổ xuất hiện bạn kiểm tra các lề khoảng cách đã được chưa và có bị vượt quá khổ giấy hay không:

Kiểm tra lại các lề

Nếu đã OK bạn tiến hành lựa chọn máy in, số trang kiểu in và tiến hành in ấn.

Trường hợp khi bạn thực hiện căn lề các giá trị ở dạng Inchs bạn rất khó chuyển đổi:

Căn lề các giá trị ở dạng Inchs

Để khắc phục việc căn lề sai định dạng đơn vị bạn vào thẻ File -> Option:

Vào thẻ File - Option

Hộp thoại xuất hiện lựa chọn mục Advanced -> Show measurements in units of -> kích chọn Centimeters -> kích chọn OK:

Chọn mục Advanced - Show measurements in units of - kích chọn Centimeters

Trên đây là hướng dẫn cách căn lề văn bản chuẩn theo Thông tư của Bộ Nội vụ giúp bạn trình bày văn bản theo đúng chuẩn và in ấn vừa đúng khổ giấy. Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận