Cách bo góc trong AutoCAD

Bo góc trong AutoCad sẽ giúp bạn biến những cạnh góc nhọn thành góc tròn mềm mại. Đây là một trong những thao tác căn bản mà người sử dụng Cad, vẽ kỹ thuật cần biết để áp dụng trong công việc.

Cách bo góc trong Cad

1. Bo góc tròn trong Cad

1.1. Sử dụng lệnh F

Bước 1: Bạn nhập lệnh F và ấn Enter.

Nhập lệnh F và ấn Enter

Bước 2: Bạn nhập lệnh R và ấn Enter.

Nhập lệnh R và ấn Enter

Bước 3: Bạn click chuột trái vào điểm thứ 1 (1) và điểm thứ 2 (2) để chọn điểm cần bo góc => ấn Enter.

Click chuột trái vào điểm thứ 1 và điểm thứ 2 để chọn điểm cần bo góc

Sau khi hoàn tất các thao tác trên thì bạn có điểm bo góc như thiết lập.

Sau khi hoàn tất các thao tác trên thì bạn có điểm bo góc như thiết lập

1.2. Sử dụng công cụ Fillet

Thay vì dùng lệnh thì bạn có thể sử dụng công cụ Fillet để bo nhanh các góc với thao tác click chuột trái. Cách thực hiện như sau:

Bước 1: Bạn click chuột vào công cụ Fillet.

Click chuột vào công cụ Fillet

Bước 2: Bạn click chuột trái vào điểm bo góc thứ nhất.

Bạn click chuột trái vào điểm bo góc thứ nhất

Tiếp theo, bạn click chuột trái vào điểm bo góc thứ hai.

Bạn click chuột trái vào điểm bo góc thứ hai

Sau khi click chuột vào hai điểm bo góc thì hình vẽ của bạn được bo góc tròn như ví dụ bên dưới.

Sau khi click chuột vào hai điểm bo góc thì hình vẽ của bạn được bo góc tròn

2. Bo góc vát trong Cad

2.1. Sử dụng lệnh CHA

Bước 1: Bạn nhập lệnh CHA và ấn Enter.

Nhập lệnh CHA và ấn Enter

Bước 2: Bạn nhập lệnh D và ấn Enter.

Nhập lệnh D và ấn Enter

Bước 3: Bạn click vào điểm bo góc thứ nhất.

Bạn click vào điểm bo góc thứ nhất

Tiếp theo, bạn click vào điểm bo góc thứ hai.

Bạn click vào điểm bo góc thứ hai

Bước 4: Bạn click vào cạnh bo góc thứ nhất.

Click vào cạnh bo góc thứ nhất

Tiếp theo, bạn click vào cạnh bo góc thứ hai.

Click vào cạnh bo góc thứ hai

Sau khi hoàn thành các bước trên thì cạnh bạn chọn sẽ được bo góc vát như hình dưới.

Sau khi hoàn thành các bước trên thì cạnh bạn chọn sẽ được bo góc vát

2.2. Bo góc vát với công cụ Chamfer

Bước 1: Bạn click chuột vào biểu tượng mũi tên trên công cụ Fillet (1) => chọn Chamfer (2).

Click chuột vào biểu tượng mũi tên trên công cụ Fillet và chọn Chamfer

Bước 2: Bạn nhập lệnh D => ấn Enter.

Nhập lệnh D và ấn Enter

Bước 3: Bạn click vào điểm bo góc thứ nhất.

Click vào điểm bo góc thứ nhất

Tiếp theo, bạn click vào điểm bo góc thứ hai.

Click vào điểm bo góc thứ hai

Bước 4: Bạn click vào cạnh bo góc thứ nhất.

Bạn click vào cạnh bo góc thứ nhất

Sau đó, bạn click vào cạnh bo góc thứ hai.

Click vào cạnh bo góc thứ hai

Sau khi thực hiện các bước trên và cạnh góc vuông được bo vát như hình dưới là thành công!

Sau khi thực hiện các bước trên và cạnh góc vuông được bo vát

Với hướng dẫn trong bài viết, bạn có thể bo góc bất kỳ hình vẽ nào trong Cad một cách nhanh chóng và đơn giản. Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận