Bảng tra thép hình I, H, U, V, L chuẩn, cập nhật 2024

ThuThuatPhanMem.vn xin gửi tới các bạn Bảng tra thép hình I, H, U, V, L chuẩn, cập nhật 2024 mới nhất.

Bảng tra thép hình I, H, U, V, L chuẩn, cập nhật

Bảng tra thép hình I cập nhật 2024

Thép hình I

Bảng tra thép hình I

(Click vào hình để xem chi tiết)

Bảng tra thép hình H cập nhật 2024

Thép hình H

Bảng tra thép hình H (1)

Bảng tra thép hình H (2)

(Click vào hình để xem chi tiết)

Bảng tra thép hình U (hoặc gọi là C) cập nhật 2024

Thép hình U (hoặc gọi là C )

Bảng tra thép hình U (hoặc gọi là C)

(Click vào hình để xem chi tiết)

Bảng tra thép hình V cập nhật 2024

Thép hình V

Bảng tra thép hình V

Bảng tra thép hình L cập nhật 2024

- Thép hình L không đều cạnh (Loại 1).

Thép hình L không đều cạnh (Loại 1)

Bảng tra thép hình L không đều cạnh (Loại 1)

- Thép hình L không đều cạnh (Loại 2).

Thép hình L không đều cạnh (Loại 2)

Bảng tra thép hình L không đều cạnh (Loại 2)

Cảm ơn các bạn đã theo dõi!

Viết bình luận