Ẩn và hiện các Slide trong PowerPoint

Bài viết dưới đây giới thiệu chi tiết tới các bạn cách ẩn và hiện các Slide trong PowerPoint.

- Ví dụ muốn ẩn Slide số 1 -> Chuột phải vào Slide số 1 -> chọn Hide Slide:

Chuột phải vào Slide số 1 - chọn Hide Slide

- Kết quả slide bị ẩn có số thứ tự bị gạch chéo và mờ hơn so với các Slide còn lại:

Kết quả slide bị ẩn có số thứ tự bị gạch chéo và mờ hơn

- Tương tự muốn hiển thị Slide đã bị ẩn -> chuột phải vào Slide đó -> chọn Hide Slide:

Chuột phải vào Slide đã bị ẩn - chọn Hide Slide

- Kết quả Slide bị ẩn được hiển thị:

Kết quả Slide bị ẩn được hiển thị

Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách ẩn và hiện Slide trong PowerPoint.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận