Thêm các đồ thị vào Slide trong PowerPoint

Bài viết dưới đây giới thiệu chi tiết tới các bạn cách thêm các đồ thị vào Slide trong PowerPoint.

1. Tạo biểu đồ.

Bước 1: Vào thẻ Insert -> Chart:

Vào thẻ Insert - Chart

Bước 2: Hộp thoại xuất hiện lựa chọn kiểu biểu đồ muốn tạo -> kích chọn OK:

Lựa chọn kiểu biểu đồ muốn tạo - kích chọn OK

Bước 3: Sau khi lựa chọn xong kiểu biểu đồ bạn nhập dữ liệu cần tạo biểu đồ:

Nhập dữ liệu cần tạo biểu đồ

- Kết quả đồ thị đã được tạo:

Kết quả đồ thị đã được tạo

2. Hiệu chỉnh biểu đồ.

2.1 Thay đổi font chữ, có chữ trên biểu đồ.

- Trường hợp chữ trên biểu đồ quá nhỏ bạn kích chuột phải vào phần text bất kì trên đồ thị-> chọn Font:

Kích chuột phải vào phần text bất kì trên đồ thị- chọn Font

- Hộp thoại xuất hiện -> lựa chọn font, kiểu chữ và cỡ chữ theo yêu cầu -> kích chọn OK:

Lựa chọn font, kiểu chữ và cỡ chữ theo yêu cầu

- Sau khi lựa chọn xong tiến hành chỉnh sửa và thêm nội dung cho tiêu đề của biểu đồ:

Tiến hành chỉnh sửa và thêm nội dung

2.2 Thêm các thành phần khác cho biểu đồ.

- Kích chọn vào biểu tượng Chart Element danh sách các thành phần cho phép bạn thêm vào biểu đồ, ví dụ thêm số liệu trên biểu đồ kích chọn Data Labels:

Thêm các thành phần khác cho biểu đồ - Kích chọn vào biểu tượng Chart Element

2.3 Chỉnh sửa kiểu biểu đồ.

- Kích chọn vào biểu tượng Chart Style -> danh sách các mẫu biểu đồ hiển thị -> lựa chọn mẫu muốn thay đổi cho biểu đồ:

Chỉnh sửa kiểu biểu đồ - Kích chọn vào biểu tượng Chart Style

2.4 Lọc dữ liệu trên biểu đồ.

- Nếu bạn muốn lọc dữ liệu trên biểu đồ theo 1 tiêu chí nào đó kích chọn Chart Fillters -> chọn tiêu chí cần lọc trong danh sách:

Kích chọn Chart Fillters - chọn tiêu chí cần lọc trong danh sách

Ngoài ra để thay đổi kiểu biểu đồ kích chọn vào biểu đồ -> Design -> Change Chart Type:

Kích chọn vào biểu đồ - Design - Change Chart Type

- Hộp thoại Change Chart Type xuất hiện lựa chọn kiểu biểu đồ muốn thay đổi -> kích chọn OK:

Lựa chọn kiểu biểu đồ muốn thay đổi - kích chọn OK

- Kết quả sau khi thay đổi kiểu biểu đồ:

Kết quả sau khi thay đổi kiểu biểu đồ

Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách thêm biểu đồ trong PowerPoint.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận