100+ Những câu tục ngữ hay trong cuộc sống

Trong kho tàng ca dao tục ngữ Việt Nam có rất nhiều câu nói gắn liền với những kinh nghiệm sống quý báu được đúc kết của bao thế hệ từ xưa đến nay. Khác với thành ngữ, tục ngữ là những câu ngắn gọn có vần điệu nhằm truyền đạt kinh nghiệm sống, bài học luân lý hay phê phán sự việc nào đó. Nếu bạn vẫn còn băn khoăn trong việc phân biệt những câu thành ngữ, tục ngữ, hãy tham khảo ngay những câu tục ngữ hay trong cuộc sống dưới đây.

100+ Những câu tục ngữ hay trong cuộc sống

 1. Ăn cỗ đi trước, lội nước đi sau.
 2. Ăn kĩ no lâu, cày sâu tốt lúa.
 3. Ăn cây táo, rào cây sung.
 4. Ăn cháo đá bát.
 5. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.
 6. Ăn trông nồi, ngồi trông hướng.
 7. Ai chê đám cưới ai cười đám ma.
 8. Ai giàu ba họ, ai khó ba đời.
 9. Ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng.
 10. Bán anh em xa mua láng giềng gần.
 11. Bắt cá hai tay.
 12. Bắt người có tóc, ai bắt kẻ trọc đầu.
 13. Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe.
 14. Bỏ thì thương, vương thì tội.
 15. Bệnh từ miệng vào, họa từ miệng ra.
 16. Bụt chùa nhà không thiêng.
 17. Có công mài sắt có ngày nên kim.
 18. Cái khó ló cái khôn.
 19. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.
 20. Cây ngay không sợ chết đứng.
 21. Cọp chết để da, người chết để tiếng.
 22. Cái nết đánh chết cái đẹp.

Cái nết đánh chết cái đẹp

 1. Cha mẹ sinh con, trời sinh tính.
 2. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra.
 3. Có ơn phải sợ, có nợ phải trả
 4. Cáo chết ba năm quay đầu về núi.
 5. Có cứng mới đứng đầy gió.
 6. Có đi có lại mới toại lòng nhau.
 7. Có thực mới vực được đạo.
 8. Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh.
 9. Con hơn cha là nhà có phúc.
 10. Có phúc làm quan, có gan làm giàu.
 11. Cái răng, cái tóc là góc con người.
 12. Có chí làm quan có gan làm giàu.
 13. Cháy nhà mới ra mặt chuột.
 14. Của một đồng, công một nén.
 15. Có gan ăn cắp, có gan chịu đòn.
 16. Có thờ có thiêng, có kiêng có lành.
 17. Có tiền mua tiên cũng được, không tiền mua lược cũng không.
 18. Còn tiền còn duyên còn nợ, hết tiền hết vợ chồng.
 19. Cờ đến tay ai người nấy phất.
 20. Của không con nhà đông con cũng hết.
 21. Của làm ra để trên gác, của cờ bạc để ngoài sân.
 22. Của người bồ tát, của mình lạt buộc.
 23. Chín người mười ý.
 24. Chết cả đống còn hơn sống một người.
 25. Chết vinh còn hơn sống nhục.
 26. Chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng.
 27. Đói cho sạch, rách cho thơm.
 28. Đi một ngày đàng, học một sàng khôn.

Đi một ngày đàng, học một sàng khôn

 1. Đời cha ăn mặn, đời con khát nước.
 2. Đi đêm lắm có ngày gặp ma.
 3. Đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ.
 4. Đứng núi này trông núi nọ.
 5. Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng, ngày tháng mười chưa cười đã tối.
 6. Đói ăn vụng, túng làm liều.
 7. Đồng bạc đâm toạc tờ giấy.
 8. Đầu năm sương muối, cuối năm gió nồm.
 9. Gieo nhân nào gặt quả nấy.
 10. Giấy rách phải giữ lấy lề.
 11. Gần mực thì đen gần đèn thì sáng.
 12. Gừng càng già càng cay.
 13. Ghét của nào trời trao của nấy.
 14. Giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh.
 15. Khôn nhà dại chợ.
 16. Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm.
 17. Kiến tha lâu cũng đầy tổ.
 18. Không có lửa làm sao có khói.
 19. Lo bạc râu, rầu bạc tóc.
 20. Lá lành đùm lá rách.
 21. Lửa thử vàng gian nan thử sức.
 22. Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.
 23. Lợn lành chữa thành lợn què.
 24. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ.
 25. Một điều nhịn chín điều lành.
 26. Muốn biết phải hỏi muốn giỏi phải học.
 27. Một nghề thì sống, đống nghề thì chết.
 28. Mua danh ba vạn, bán danh ba đồng.
 29. Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ.

Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ

 1. Một con sâu cũng làm rầu nồi canh.
 2. Một giọt máu đào hơn ao nước lã.
 3. Một câu nhịn, chín câu lành.
 4. Mất lòng trước, được lòng sau.
 5. Mạnh vì gạo, bạo vì tiền.
 6. Một miếng khi đói bằng một gói khi no.
 7. Một mặt người bằng mười mặt của.
 8. Mau sao thì nắng, vắng sao thì mưa.
 9. Mống đông vồng tây, chẳng mưa dây bão cũng giật.
 10. Một miệng thì kín, chín miệng thì hở.
 11. Một nghề cho chín còn hơn chín nghề.
 12. Muốn lành nghề, chớ nề học hỏi.
 13. Nhà giàu tham việc thất nghiệp tham ăn.
 14. Nước chảy về nguồn, lá rụng về cội.
 15. Nước lã mà vã nên hồ, Tay không mà nổi cơ đồ mới ngoan.
 16. Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm.
 17. Nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà.
 18. Nói lời phải giữ lấy lời, Đừng như con bướm đậu rồi lại bay.
 19. Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân.
 20. Nghèo sinh bệnh, giàu sinh tật.
 21. Người thanh tiếng nói cũng thanh, chuông kêu khẽ đánh bên thành cũng kêu.
 22. Nói người phải nghĩ đến ta, sờ vào sau gáy xem xa hay gần.
 23. Ở hiền gặp lành, ở ác gặp ác.
 24. Ở chọn nơi, chơi chọn bạn.
 25. Phú quý sinh lễ nghĩa, bần cùng sinh đạo tặc.
 26. Ruộng bề bề chẳng bằng nghề trong tay.
 27. Sóng sau xô sóng trước.
 28. Sông có khúc, người có lúc.
 29. Sai một li đi một dặm.
 30. Tiên học lễ hậu học văn.
 31. Thương người như thể thương thân.
 32. Trống đánh xuôi, kèn thổi ngược.
 33. Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng.
 34. Thua keo này ta bày keo khác.
 35. Thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn.

Thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn

 1. Trăm nghe không bằng mắt thấy.
 2. Trẻ cậy cha, già cậy con.
 3. Trông mặt mà bắt hình dong.
 4. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn.
 5. Tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi.
 6. Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ.
 7. Tham giàu phụ khó, tham sang phụ bần.
 8. Trăng quầng thì hạn, trăng tán thì mưa.
 9. Trâu chậm uống nước đục.
 10. Tình thương quán cũng là nhà, lều tranh có nghĩa hơn tòa ngói cao.
 11. Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi.
 12. Thua thầy một vạn không bằng kém bạn một li.
 13. Trăm năm bia đá cũng mòn, nghìn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ.
 14. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã hay.
 15. Thất bại là mẹ thành công.
 16. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn.
 17. Vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm.
 18. Vắng đàn ông quạnh nhà, vắng đàn bà quạnh bếp.
 19. Việc nhà thì nhác, việc chú bác siêng năng.
 20. Xấu hay làm tốt, dốt hay nói chữ.
 21. Xem bói ra ma, quét nhà ra rác.
 22. Xởi lởi trời cho, so đo trời lấy lại.
 23. Yêu nhau lắm, cắn nhau đau.
 24. Yêu trẻ trẻ đến nhà. Kính già già để tuổi cho.
 25. Yêu nhau yêu cả đường đi, ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng.
 26. Yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi,

Trên đây là 100+ Câu tục ngữ hay trong cuộc sống được thử nghiệm, đúc kết qua bao thế hệ và lưu truyền đến ngày nay. Hy vọng sau khi đọc xong những câu tục ngữ này bạn đọc có thể đúc kết ra những kinh nghiệm quý báu phục vụ cho công việc cũng như đời sống hàng ngày. Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết, chúc các bạn có những phút giây giải trí vui vẻ.

Viết bình luận