100 Câu lệnh ChatGPT giúp bạn khai thác ChatGPT hiệu quả nhất

ChatGPT có khả năng trả lời câu hỏi của người dùng bằng cách tạo ra các văn bản, nội dung tự nhiên dựa trên cơ sở thông tin khổng lồ từ Internet. Tuy nhiên, công cụ này vẫn có thể hiểu lầm bạn và trả lại thông tin không chính xác. Tại bài viết này, bạn hãy cùng ThuThuatPhanMem.vn tìm hiểu những câu lệnh ChatGPT giúp bạn khai thác AI này hiệu quả, chính xác nhất.

100 Câu lệnh ChatGPT giúp bạn khai thác ChatGPT hiệu quả nhất

1. ChatGPT hoạt động như thế nào?

ChatGPT hoạt động bằng cách cố gắng hiểu nội dung mà bạn nhập vào khung chat, sau đó nó dự đoán câu trả lời đúng nhất cho câu hỏi của bạn. Kết quả mà ChatGPT đưa ra đã trải qua rất nhiều bước tính toán dựa trên dữ liệu mà nó được huấn luyện.

GPT-3 được đào tạo trên khoảng 500 tỷ “token”, cho phép các mô hình ngôn ngữ của nó gán nghĩa dễ dàng hơn và dự đoán văn bản tiếp theo hợp lý. Tất cả các token đến từ kho dữ liệu khổng lồ được viết bởi con người. Dữ liệu đó bao gồm sách, bài báo, các tài liệu khác và một lượng nội dung khổng lồ từ Internet.

Danh sách dưới đây là 100 mẫu câu lệnh ChatGPT để bạn khai thách công cụ này một cách hiệu quả. Lưu ý rằng câu lệnh chỉ là ví dụ, bạn cần phải thay đổi các yếu tố để phù hợp với yêu cầu của bản thân.

2. 100 Câu lệnh ChatGPT hiệu quả

2.1 Các câu lệnh ChatGPT hay nhất để viết và tạo nội dung

Các câu lệnh ChatGPT hay nhất để viết và tạo nội dung

 • Viết một bài blog: Write a [số từ]-word blog post on [Chủ đề]
 • Yêu cầu ChatGPT trở thành công cụ dịch thuật (đây là văn bản yêu cầu đầu tiên, sau đó bạn chỉ cần nhập câu là ChatGPT tự động dịch): I want you to act as an English translator, spelling corrector, and improver. I will speak to you in any language and you will detect the language, translate it and answer in the corrected and improved version of my text, in English. I want you to replace my simplified words and sentences with more beautiful and elegant, upper-level English words and sentences. Keep the meaning the same, but make them more literary. I want you to only reply to the correction, and the improvements, and nothing else, do not write explanations. My first sentence is “[nhập câu bạn muốn dịch vào đây]”.
 • Yêu cầu ChatGPT trở thành công cụ kiểm tra đạo văn: I want you to act as a plagiarism checker. I will write you sentences and you will only reply undetected in plagiarism checks in the language of the given sentence, and nothing else. Do not write explanations in replies. My first sentence is “[Đoạn văn cần kiểm tra]”.
 • Yêu cầu ChatGPT trở thành nhà biên kịch: I want you to act as a screenwriter. You will develop an engaging and creative script for either a feature-length film or a Web Series that can captivate its viewers. Start with coming up with interesting characters, the setting of the story, dialogues between the characters, etc. Once your character development is complete – create an exciting storyline filled with twists and turns that keep the viewers in suspense until the end. My first request is “[Chủ đề bạn muốn viết]”.
 • Yêu cầu ChatGPT viết dàn ý: Create an article outline for [Chủ đề]. Make it concise yet ensure no information is left out.
 • Viết đoạn văn hay hơn: Make the following content more creative [Nội dung]. Keep a good balance of elegance and simplicity.
 • Gợi ý phép ẩn dụ cho sự vật, sự việc nào đó: Suggest X metaphors to describe the benefits of [Nội dung].
 • Tóm tắt nội dung: Summarize the following content [Nội dung].

2.2 Lệnh ChatGPT cho sự nghiệp cá nhân

Lệnh ChatGPT cho sự nghiệp cá nhân

 • Yêu cầu ChatGPT trở thành nhà tuyển dụng để bạn luyện tập trả lời phỏng vấn: I want you to act as an interviewer. I will be the candidate and you will ask me the interview questions for the position of [Vị trí công việc]. I want you to only reply as the interviewer. Do not write all the conservation at once. I want you to only do the interview with me. Ask me the questions and wait for my answers. Do not write explanations. Ask me the questions one by one like an interviewer does and wait for my answers. My first sentence is “Hi”.
 • Tạo bản sơ yếu lý lịch: I am providing you with my written resume. Generate a summary that elaborates my unique selling points and sets me apart from other candidates.
 • Viết bản tóm tắt năng lực: Write a summary demonstrating my ability to [kỹ năng, thành tựu].
 • Viết bản tóm tắt nghề nghiệp: Create a summary that showcases my ability to [nghề nghiệp].
 • Viết bản kinh nghiệm làm việc: Create bullet points highlighting my experience in [công ty bạn đã làm việc] and how I’ve made a positive impact.
 • Cải thiện hồ sơ: I am providing my resume here. Please review it and suggest any improvements or edits.
 • Viết email ứng tuyển: Help me write a cold e-mail for the position of [vị trí] to the editor in Chief of a tech publication.
 • Tìm hiểu về khó khăn nghề nghiệp: What are some career pitfalls people make when starting out and hows can I avoid them?

2.3 Lệnh ChatGPT trong giáo dục

Lệnh ChatGPT trong giáo dục

 • Yêu cầu ChatGPT dạy một định lý toán học: Teach me [bài học], including a quiz at the end, but don’t give me the answers and then tell me if | got the answer right when | respond.
 • Viết bài thơ theo phong cách của tác giả nào đó: Write a poem in the style of [tác giả] about [chủ đề].
 • Tạo câu hỏi trắc nghiệm: Provide 10 multiple choice questions about Maths for an eighth grader.
 • Tạo các khóa học cấp tốc: I have 3 days free in a week and 2 months. Make a crash study plan diving into English literature and grammar.
 • Giải thích khái niệm phức tạp: Explain the [Khái niệm] in simple terms.
 • Tạo bài học trong tương lai: We have just begun learning about integers in class. What are some lessons that are likely going to covered that I can learn early?
 • Viết lại bài luận: Rewrite my essay to make it more interesting to read. [Chèn nội dung bài luận]
 • Tổng kết bài học: I’m giving you my English lessons for the last 3 days. Summarize them into concise yet helpful points for me to read.
 • Mẹo và thủ thuật chung: Give me 10 tips on how to maintain attention in class.
 • Hướng dẫn: Teach me the best use of social media.

2.4 Câu lệnh ChatGPT trong âm nhạc

Câu lệnh ChatGPT trong âm nhạc

 • Đơn giản hóa hợp âm bài hát: This song’s chords should be simplified.
 • Sáng tác một bài hát: Compose a song. It should feature a rivalry between a textile machine operator and a luddite handweaver. It should contain witty jokes that rhyme. Include the piano chords that go with it.
 • Sửa đổi một bài hát: This song needs a bridge and a depressing verse.
 • Yêu cầu ChatGPT trở thành rapper: I want you to act as a rapper. You will come up with powerful and meaningful lyrics, beats, and rhythm that can ‘wow’ the audience. Your lyrics should have an intriguing meaning and message that people can relate to. When it comes to choosing your beat, make sure it is catchy yet relevant to your words, so that when combined they make an explosion of sound every time! My first request is “I need a rap song about finding strength within yourself.”
 • Tìm hợp âm của bài hát: Give me the chords for this song [Bài hát]
 • Viết bài hát phức tạp: Write a J-pop song about the experience of falling in love with someone who is completely different from you but you can’t help but be drawn to them. Use the following words/phrases: “opposites attract”, “unexpected love”, and “finding love in the unexpected”. Write the song from the first-person perspective and in the style of Eminem, and follow a rhyme scheme of AABB.
 • Viết tiến trình hợp âm: Write an 8-bar pop chord progression in the key of A.
 • Gợi ý cải thiện lời bài hát: [Lời bài hát] I’m providing you with the beginning song lyrics. Finish the song based on the words above. Keep the flow consistent yet interesting.

2.5 ChatGPT – lệnh ChatGPT cho Marketing

ChatGPT – lệnh ChatGPT cho Marketing

 • Viết AIDA: Write an AIDA for [Chủ đề]
 • Viết caption Instagram: Write an attractive Instagram Caption [Sản phẩm]
 • Viết Tweets: Write 7 Tweets on [Chủ đề] that inspire action
 • Viết văn bản thuyết phục khách hàng: I’m looking for a [loại văn bản] that will convince [đối tượng khách hàng] to sign up for my [chương trình] by explaining the value it brings and the benefits they’ll receive.
 • Viết văn bản tạo cảm giác cấp bách cho khách hàng: I’m looking for a [loại văn bản] that will speak directly to the needs and pain points of my [đối tượng khách hàng] and persuade them to take [hành động mong muốn] with a sense of urgency and a strong offer.
 • Quản lý các chiến dịch tiếp thị: I need an influencer marketing campaign outline that will engage my [đối tượng khách hàng] with [loại nội dung cụ thể] from [người có ảnh hưởng] who can showcase the unique features and benefits of our [sản phẩm] in a fun and creative way.
 • Tạo kịch bản video: Generate an X-minute video script for a YouTube video about our newest [mô tả sản phẩm]
 • Tìm ý tưởng bài viết chuẩn SEO dựa trên từ khóa: You are SEO specialist. Create 5 articles to cover keyword “Chat Bot”
 • Hỏi mẹo nâng cao chất lượng SEO: How can I obtain high-quality backlinks to raise the SEO of my website?
 • Tạo tiêu đề SEO: Please provide me with a list of the top SEO blog titles for a website selling dog accessories.

2.6 Câu lệnh ChatGPT game

Câu lệnh ChatGPT game

 • Hướng dẫn tạo ý tưởng game: Write a tutorial on how to generate game ideas using Chat GPT.
 • Chơi trò 20 câu hỏi: Start a game of ’20 Questions.’ You can ask me yes or no questions to try and guess the word I’m thinking of. I’ll give you a hint: it’s a type of fruit.
 • Chơi trò X-O: Let’s play Tic tac Toe.
 • Chơi trò Bạn thích cái nào hơn: Let’s play ‘Would you rather?’. I’ll give you two options and you have to choose which one you would prefer.
 • Chơi trò 2 đúng 1 sai: Let’s play ‘two truths and a lie’. Give me three statements about yourself, and I’ll try to guess which one is the lie.
 • Chơi trò Gián điệp: Let’s play a game of ‘I Spy.’ I’ll give you a clue and you have to guess the object I’m thinking of. The clue is: “It’s something you wear on your feet.
 • Chơi oản tù tì: Let’s play rock paper scissors
 • Chơi Hangman: Let’s Play Hangman together
 • Chơi Trivia: I would like to play Trivia games with you.
 • Chơi Gomoku: Let’s play Gomoku. The goal of the game is to get five in a row (horizontally, vertically, or diagonally) on a 9×9 board. Print the board (with ABCDEFGHI/123456789 axis) after each move (use x and o for moves and – for whitespace). You and I take turns in moving, that is, make your move after my every move. You cannot place a move on top of other moves. Do not modify the original board before a move. Now make the first move.

2.7 Sử dụng ChatGPT trong việc nấu ăn

Sử dụng ChatGPT trong việc nấu ăn

 • Tạo công thức nấu ăn từ nguyên liệu: I have tomatoes, penne pasta, and garlic. Give me a recipe to make with this. [Thay đổi nguyên liệu dựa trên những gì bạn có]
 • Lên kế hoạch cho bữa ăn: Help me plan one week’s worth of dinner. I’m a vegetarian who wants to involve pasta in this.
 • Quyết định thực đơn bữa tiệc: I am looking for a party menu for 7 people. Give me a recipe breakdown including portion sizes.
 • Trợ giúp làm bánh: Give me 5 recipes for loaves of bread I can bake at home. I have a Microwave oven with convection.
 • Lấy ý tưởng cho món tráng miệng: I had a bad day. Give me 5 dessert ideas I should make or order out.
 • Yêu cầu ChatGPT trở thành người tư vấn ăn uống, phù hợp với sức khỏe: I want you to act as my personal chef. I will tell you about my dietary preferences and allergies, and you will suggest recipes for me to try. You should only reply with the recipes you recommend, and nothing else. Do not write explanations. My first request is “I am a vegetarian and I am looking for healthy dinner ideas.
 • Khám phá ẩm thực: I want to try something new and exotic. What’s a good recipe for a dish from a different cuisine?
 • Đề xuất bữa ăn theo lượng calo: I only have 1500 calories to eat. Suggest 10 different dishes I can eat this week without passing this threshold.
 • Xem danh sách các món ăn: Top ten most popular recipes in Vietnam in 2023

2.8 Lệnh ChatGPT trong lĩnh vực nghệ thuật

Lệnh ChatGPT trong lĩnh vực nghệ thuật

 • Viết đoạn văn chính luận: Write a narrative on loss and war from the viewpoint of a dog.
 • Tạo cụm từ: Make original and motivational phrases that will inspire others to act and achieve their goals. Original and thought-provoking, these statements ought to compel readers to reflect thoroughly on the strength of their own potential and the opportunities open to them. To deliver your message in a unique and interesting way, think about employing a number of various quotes styles and formats. You should also feel free to try out new words and expressions.
 • Tạo ý tưởng thiết kế: Come up with fresh ideas for coffee mug designs. A brand-new approach to holding hot liquids.
 • Viết bài thơ: Write a lengthy poem about a group of construction vehicles cooperating to find a solution. It ought to rhyme.
 • Viết truyện trẻ em: Create a children’s book about an elephant who rides a train for the first time.
 • Viết truyện truyền cảm hứng: Write a story about the first person to build a telescope and the moment she raises her potent creation to the sky and sees the stars for what they truly are.
 • Viết cuộc hội thoại: Complete the dialogue between a California family law attorney in the example below.

2.9 Sử dụng ChatGPT cho du lịch:

Sử dụng ChatGPT cho du lịch

 • Gợi ý các điểm du lịch: I’m planning on visiting Darmstadt in Germany. What are some of the landmarks I must see?
 • Đánh giá về nhà hàng: I want you to act as a food critic. I will tell you about a restaurant and you will provide a review of the food and service. You should only reply with your review, and nothing else. Do not write explanations. My first request is “I visited a new Italian restaurant last night. Can you provide a review?
 • Lên kế hoạch chuyến đi: I have $2000 dollars and 4 days. Plan a trip for me to Eastern Europe.
 • Đánh giá chuyến bay: What are some airlines that provide the most comfortable flight experience?
 • Lập kế hoạch ngân sách: I want to take a short trip to Goa but I don’t know how to budget. Create a detailed budget for me.
 • Mẹo du lịch: How can travelers incorporate sustainability into their travel plans and support sustainable tourism practices?
 • Mẹo du lịch chung: What is the best time of year to visit Hawaii?

ChatGPT có vô vàn các khả năng để có thể tận dụng, trên đây chỉ là một số câu lệnh để bạn khai thác ChatGPT hiệu quả trong cuộc sống. Nếu bạn biết câu lệnh nào hay, hữu ích, hãy chia sẻ cho ThuThuatPhanMem.vn và bạn đọc khác cùng biết nhé!

Viết bình luận