Windows 7

Thủ thuật Windows 7, hướng dẫn Windows 7, tổng hợp các bài viết về Windows 7

Cách thay đổi màn hình khóa trên Windows 7

Cách thay đổi màn hình khóa trên Windows 7

Đối với Windows 7, tính năng thiết lập màn hình khóa đã bị nhà sản xuất ẩn đi thế nhưng bạn có thể sử dụng tính năng nay bằng cách thay đổi Registry để mở lại mà không làm ảnh hưởng gì đến quá trình hoạt động máy tính.

Thay đổi chức năng nút nguồn Power trên máy chạy Windows 7

Thay đổi chức năng nút nguồn Power trên máy chạy Windows 7

Thường thì các bạn thấy nút Power thường có chức năng là shutdown hay sleep, nhưng thực ra nó có thể có nhiều chức năng khác mà các bạn có thể lựa chọn. Thay đổi chức năng nút Power trên Windows 7 khá đơn giản. Các bạn chỉ cần thực hiện một vài bước là đã có thể thay đổi được chức năng nút Power.