Tính toán dữ liệu trong PivotTable trong Excel

Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết cách tính toán dữ liệu trong PivotTable trong Excel.

Việc tạo báo cáo thống kê sử dụng PivotTable chủ yếu thông qua các con số: tổng hợp số lượng, doanh số cao nhất, thấp nhất…Chính vì vậy việc tính toán trong PivotTable dựa trên việc tính toán các con số.

Ví dụ có bảng dữ liệu sau:

Cho bảng dữ liệu như sau

Tạo báo cáo PivotTable với bảng dữ liệu trên được báo cáo:

Tạo báo cáo PivotTable với bảng dữ liệu trên được báo cáo

1. Thể hiện dữ liệu trong báo cáo theo tháng.

Bước 1: Chuột phải vào ngày bất kì -> Group:

Chuột phải vào ngày bất kì - Group

Bước 2: Hộp thoại Group xuất hiện kích chọn Months -> OK:

Hộp thoại Group xuất hiện kích chọn Months - OK

Bước 3: Sau khi kích chọn OK -> báo cáo được tổng hợp theo tháng:

Báo cáo được tổng hợp theo tháng

2. Chuyển đổi phép tính sang tỉ lệ phần trăm.

Ví dụ chuyển đổi giá trị trong cột doanh thu theo tỉ lệ phần trăm.

- Chuột phải vào 1 giá trị bất kì trong cột Sum of doanh thu -> Show Values As -> % of Column Total:

Kích chọn Show Values As - % of Column Total

- Sau khi chọn xong bảng dữ liệu tự động cập nhật theo tỉ lệ phần trăm:

Bảng dữ liệu tự động cập nhật theo tỉ lệ phần trăm

3. Xác định giá trị lớn nhất, nhỏ nhất hoặc phép tính bất kì trong PivotTable.

Ví dụ tìm nhân viên bán được doanh thu cao nhất.

- Chuột phải vào giá trị doanh thu bất kì trong cột Sum Of doanh thu -> Summarize Values By -> Max (hoặc bạn có thể tùy chọn phép tính bất kì như Average, Min, Product… tùy yêu cầu):

Chọn Summarize Values By - chọn Max

- Sau khi chọn xong báo cáo tự động cập nhật sắp xếp dữ liệu theo doanh thu và từ báo cáo có thể nhìn thấy ngay người đạt doanh thu cao nhất:

Báo cáo tự động cập nhật sắp xếp dữ liệu theo doanh thu

Tương tự bạn có thể làm với từng trường dữ liệu khác.

Trên đây là hướng dẫn chi tiết và ví dụ cụ thể giúp các bạn tính toán dữ liệu trong PivotTable từ đó giúp bạn tạo nhiều bản báo cáo nhanh và chính xác phục vụ công việc của mình.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận