Tìm và xóa dữ liệu trùng lặp trong Excel

Trong quá trình làm việc với bảng tính Excel sẽ có những file Excel có khối lượng dữ liệu lớn nên việc trùng lặp dữ liệu rất hay xảy ra. Có những trường hợp dữ liệu trùng lặp là hữu ích, nhưng nhiều khi các giá trị trùng lặp không giúp ích cho các bạn mà nó còn làm rối dữ liệu trong bảng tính hơn. Vậy làm sao để tìm và loại bỏ các dữ liệu trùng lặp đó? Các bạn có thể sử dụng định dạng có điều kiện để tìm và tô màu nổi bật vùng dữ liệu trùng lặp hoặc sử dụng Visual Basic để tìm dữ liệu trùng lặp. Sau đó các bạn thực hiện xóa dữ liệu trùng lặp trong Excel.

Tìm và xóa dữ liệu trùng lặp trong Excel

Dưới đây là hướng dẫn chi tiết cách tìm và xóa dữ liệu trùng lặp trong Excel, mời các bạn cùng theo dõi.

TÌM DỮ LIỆU TRÙNG LẶP TRONG EXCEL

Cách 1: Sử dụng Highlight Cells Rules trong Định dạng có điều kiện

Bước 1: Chọn (bôi đen) vùng dữ liệu trên bảng tính Excel mà bạn muốn tìm dữ liệu trùng lặp.

Chọn (bôi đen) vùng dữ liệu trên bảng tính Excel

Bước 2: Chọn thẻ Home -> Conditional Formatting -> Highlight Cells Rules -> Duplicate Values.

Chọn thẻ Home - Conditional Formatting - Highlight Cells Rules - Duplicate Values

Bước 3: Xuất hiện cửa sổ Duplicate Values các bạn chọn cách đánh dấu các giá trị trùng lặp trong phần values with.

Có 6 kiểu đánh dấu mà bạn có thể áp dụng để đánh dấu cho các giá trị trùng:

 • Light Red Fill with Dark Red Text: đổ nền đỏ nhạt với chữ màu đỏ đậm.
 • Yellow Fill with Dark Yellow Text: đổ nền màu vàng với chữ màu vàng đậm.
 • Green Fill with Dark Green Text: đổ nền màu xanh lá cây với chữ màu xanh đậm.
 • Light Red Fill: đổ nền màu đỏ nhạt.
 • Red Text: chữ màu đỏ.
 • Red Border: đường viền màu đỏ.

Sau khi đã chọn kiểu đánh dấu xong các bạn chọn OK để đánh dấu.

Chọn cách đánh dấu các giá trị trùng lặp trong phần values with

Như vậy các dữ liệu đánh dấu đã được tìm và đánh dấu khác với các dữ liệu không trùng lặp.

Như vậy các dữ liệu đánh dấu đã được tìm

Cách 2: Sử dụng VBA

Bước 1: Trên bảng tính Excel các bạn chọn View -> Macros hoặc tổ hợp Alt + F8.

Chọn View - Macros hoặc tổ hợp Alt + F8

Bước 2: Nhập tên cho Macro (viết liền không dấu) vào ô Macro name và nhấn Create.

Nhập tên cho Macro vào ô Macro name và nhấn Create

Bước 3: Sao chép đoạn code sau vào giữa vùng Sub timdulieutrung()......End Sub

  Dim ws As Worksheet
  Dim cell As Range
  Dim myrng As Range
  Dim clr As Long
  Dim lastcell As Range
  Dim lastrow As Long
  Set ws = ThisWorkbook.ActiveSheet
  'Vung can danh dau gia tri trung nhau
  Set myrng = ws.Range("A1:C18")
  With myrng
    Set lastcell = .Cells(.Cells.Count)
  End With
  myrng.Interior.ColorIndex = xlNone
  clr = 3
  For Each cell In myrng
    'Kiem tra so gia tri trung nhau trong vung, neu co hai gia tri trung nhau tro len thi thuc hien
    If Application.WorksheetFunction.CountIf(myrng, cell) > 1 Then
      'Neu la o dau tien cua cac gia tri trung nhau trong vung
      If myrng.Find(what:=cell, lookat:=xlWhole, MatchCase:=False, after:=lastcell).Address = cell.Address Then
        'Thiet lap mau
        cell.Interior.ColorIndex = clr
      Else
        'Thiet lap mau tu o thu 2 voi cac gia tri trung nhau
        cell.Interior.ColorIndex = myrng.Find(what:=cell, lookat:=xlWhole, MatchCase:=False, after:=lastcell).Interior.ColorIndex
      End If
    End If
  Next

  

Lưu ý: Trong phần thiết lập vùng tìm giá trị trùng nhau, giá trị bôi đỏ A1:C18 các bạn thay bằng vùng dữ liệu cần tìm giá trị trùng nhau phù hợp với dữ liệu trong bảng tính Excel của bạn.

Sao chép đoạn code vào giữa vùng Sub timdulieutrung()... End Sub

Sau khi nhập xong code các bạn nhấn chọn Run -> Run Sub/UserForm hoặc phím F5 để chạy chương trình.

Nhấn chọn Run - Run Sub/UserForm hoặc phím F5 để chạy chương trình

Đóng Visual Basic các bạn sẽ thấy tất cả các giá trị trùng nhau sẽ được đổ nền đỏ.

Tất cả các giá trị trùng nhau sẽ được đổ nền đỏ

XÓA DỮ LIỆU TRÙNG LẶP TRONG EXCEL

Sau khi đã tìm được các dữ liệu trùng lặp trong Excel, nếu các bạn muốn xóa dữ liệu trùng lặp thì các bạn có thể xóa thủ công dựa vào các vùng dữ liệu trùng lặp đã được đánh dấu. Hoặc các bạn có thể thực hiện các bước sau:

Bước 1:  Chọn vùng dữ liệu cần xóa các giá trị trùng lặp.

Chọn vùng dữ liệu cần xóa các giá trị trùng lặp

Bước 2: Chọn thẻ Data -> Remove Duplicates.

Chọn thẻ Data - Remove Duplicates

Bước 3: Xuất hiện Remove Duplicates các bạn chọn những trường (cột) mà nếu trùng dữ liệu giữa các hàng thì sẽ xóa hết sau đó nhấn OK để xóa.

Ví dụ cột Ngày công T2 có nhiều giá trị trùng nhưng thuthuatphanmem.vn không muốn xóa, vì vậy chúng tôi sẽ bỏ chọn trong cột Ngày công T2.

Chọn những trường (cột) mà nếu trùng dữ liệu giữa các hàng thì sẽ xóa hết

Xuất hiện thông báo số dữ liệu trùng bị xóa, các bạn nhấn OK.

Xuất hiện thông báo số dữ liệu trùng bị xóa - nhấn OK

Như vậy các bạn sẽ thấy các giá trị trùng đã được xóa khỏi vùng dữ liệu.

Các giá trị trùng đã được xóa khỏi vùng dữ liệu

Trên đây là cách tìm và xóa dữ liệu trùng lặp trong Excel, các bạn có thể tham khảo để biết cách thực hiện. Như vậy mỗi khi các bạn cần tìm và xóa dữ liệu trùng lặp trong Excel thì các bạn đã có thể áp dụng các cách trên và thực hiện nhanh chóng. Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận