Kiến Thức Chung

Nằm mơ thấy đánh nhau báo hiệu điềm gì?

Nằm mơ thấy đánh nhau báo hiệu điềm gì?

Giấc mơ có thể là điềm báo về quá khứ, về hiện tại hoặc về tương lai hay thông qua giấc mơ có thể nói lên được tính cách con người của bạn.