Thiết lập chức năng AutoCorrect trong Excel

Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết tới các bạn cách thiết lập chức năng AutoCorrect trong Excel.

Để thiết lập chức năng AutoCorrect trong Excel bạn thực hiện như sau:

Bước 1: Vào thẻ File -> Option:

Vào thẻ File - Option

Bước 2: Hộp thoại Excel Option xuất hiện -> Chọn mục Proofing -> AutoCorrrect Options…

Chọn mục Proofing - AutoCorrrect Options...

Bước 3: Hộp thoại AutoCorrect Englich xuất hiện trong mục:

- Replace: Nhập tên viết tắt.

- With: Nhập nội dung cho tên viết tắt.

Sau khi nhập xong kích chọn Add để đưa cụm từ viết tắt vào trong hôp thoại:

Replace: Nhập tên viết tắt; With: Nhập nội dung cho tên viết tắt

Bước 4: Cụm từ viết tắt đã được thêm -> kích chọn OK để hoàn tất:

Cụm từ viết tắt đã được thêm - kích chọn OK để hoàn tất

- Quay trở lại bảng tính -> gõ nv:

Quay trở lại bảng tính - gõ nv

- Nhấn Enter -> cụm từ nv tự động chuyển thành Nhân viên:

Nhấn Enter - cụm từ nv tự động chuyển thành Nhân viên

- Trong trường hợp bạn muốn gõ chữ nv bình thường không thay thế cho cụm từ Nhân viên thực hiện như sau: Vào lại thẻ File -> Option -> Proofing -> AutoCorrect -> hộp thoại AutoCorrect English xuất hiện -> lựa chọn cụm từ cần xóa bỏ -> Delete:

Lựa chọn cụm từ cần xóa bỏ - Delete

Sau khi xóa xong cụm từ viết tắt quay trở lại bảng tính gõ nv nhấn Enter -> kết quả:

Quay trở lại bảng tính gõ nv nhấn Enter

- Tuy nhiên bạn nên sử dụng tính năng AutoText mà Excel hỗ trợ sẵn để chủ động trong việc có sử dụng cụm từ thay thế cho nội dung hay không.

Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách thiết lập chức năng AutoCorrect trong Excel 2013.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận