Tiếng Thái

Thủ thuật Tiếng Thái, hướng dẫn Tiếng Thái, tổng hợp các bài viết về Tiếng Thái

Bảng chữ cái tiếng Thái chuẩn 2024

Bảng chữ cái tiếng Thái chuẩn 2024

Tiếng Thái (ภาษาไทย) là ngôn ngữ chính thức của Thái Lan và là tiếng mẹ đẻ của người Thái, dân tộc chiếm đa số ở Thái Lan.