Tiếng Đức

Thủ thuật Tiếng Đức, hướng dẫn Tiếng Đức, tổng hợp các bài viết về Tiếng Đức

Bảng chữ cái tiếng Đức chuẩn 2023

Bảng chữ cái tiếng Đức chuẩn 2023

Tiếng Đức (Deutsch) là một ngôn ngữ German Tây nói chủ yếu tại Trung Âu, nó là ngôn ngữ tượng thanh và có các chữ cái thuộc hệ Latinh.