Task Manager

Thủ thuật Task Manager, hướng dẫn Task Manager, tổng hợp các bài viết về Task Manager

Cách mở Task Manager trên Windows 11

Cách mở Task Manager trên Windows 11

Task Manager trên Windows 11 nay đã có cách mở khác với Windows 10, bạn không thể kích hoạt chúng thông qua Taskbar như trước đây.

Disk trong Task Manager là gì?

Disk trong Task Manager là gì?

Disk - Ổ đĩa trong Task Manager có nghĩa là tất cả các ổ đĩa đang được kết nối với máy tính và đang sử dụng cùng với hệ điều hành Windows.