Shortcut

Thủ thuật Shortcut, hướng dẫn Shortcut, tổng hợp các bài viết về Shortcut

Shortcut là gì? Cách tạo Shortcut trên Windows

Shortcut là gì? Cách tạo Shortcut trên Windows

Khi bạn mới sử dụng máy tính sẽ có một số thuật ngữ riêng khiến các bạn không biết ý nghĩa của nó là gì? Hôm nay, Thủ Thuật Phần Mềm sẽ giúp các bạn định nghĩa về ShortCut là gì? Và sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo Shortcut trên Windows.