Safe Mode

Thủ thuật Safe Mode, hướng dẫn Safe Mode, tổng hợp các bài viết về Safe Mode

Cách vào Safe Mode trên Windows 7

Cách vào Safe Mode trên Windows 7

Safe mode là chế độ giúp windows khởi động với thiết bị và dịch vụ tối thiếu từ đó có thể chuẩn đoán xem windows bị lỗi do đâu và tiến hành khắc phục lỗi.

Cách vào Safe Mode trên Windows 10

Cách vào Safe Mode trên Windows 10

Safe mode là chế độ giúp windows khởi động với thiết bị và dịch vụ tối thiếu từ đó có thể chuẩn đoán xem windows bị lỗi do đâu và tiến hành khắc phục lỗi.