Restart

Thủ thuật Restart, hướng dẫn Restart, tổng hợp các bài viết về Restart

Lệnh Shutdown, Restart bằng CMD

Lệnh Shutdown, Restart bằng CMD

Sử dụng lệnh Shutdown, Restart bằng lệnh CMD giúp bạn xử lý một số lỗi máy tính trong trường hợp khẩn cấp