Password

Thủ thuật Password, hướng dẫn Password, tổng hợp các bài viết về Password

Cách đặt Password, mật khẩu cho máy tính, laptop

Cách đặt Password, mật khẩu cho máy tính, laptop

Máy tính làm việc cá nhân luôn có rất nhiều dữ liệu quan trọng mà chúng ta không thể để người khác xem. Cách bảo vệ tốt nhất các dữ liệu đó là sử dụng mật khẩu để khóa máy tính của bạn lại tránh người khác vào.