Hibernate

Thủ thuật Hibernate, hướng dẫn Hibernate, tổng hợp các bài viết về Hibernate

Cách bật tắt chế độ ngủ đông Hibernate trên Windows 10

Cách bật tắt chế độ ngủ đông Hibernate trên Windows 10

Chế độ Hibernate (ngủ đông) là một chế độ rất hữu ích trên máy tính windows. Về cơ bản, tính năng Hibernate sẽ cho phép toàn bộ dữ liệu đang có trên RAM được ghi vào ổ cứng trước khi tắt máy.