Firewall

Thủ thuật Firewall, hướng dẫn Firewall, tổng hợp các bài viết về Firewall

Cách bật tắt tường lửa (Firewall) trên Win 7

Cách bật tắt tường lửa (Firewall) trên Win 7

Tường lửa là một phần mềm đi kèm của Windows và nó có nhiệm vụ lọc các thông tin ra vào trong máy tính. Tường lửa cũng là lợi thế của Windows 7 khi chúng chống các file mã độc, Virut xâm nhập vào máy của chúng ta.

Cách bật tắt tường lửa trong Windows 10

Cách bật tắt tường lửa trong Windows 10

Hệ thống FireWall – Tưởng lửa giúp các bạn bảo vệ khỏi nhiều mối đe dọa trên Internet hoặc là cá thiết bị muốn kết nối tới máy tính của bạn.

Firewall là gì? Tổng quan về Firewall

Firewall là gì? Tổng quan về Firewall

Firewall hay còn được gọi là Tường lừa - là một kỹ thuật được tích hợp vào hệ thống mạng để chống sự truy cập trái phép, nhằm bảo vệ các nguồn thông tin nội bộ và hạn chế sự xâm nhâp không mong muốn vào hệ thống.