Phím tắt Excel cực kỳ hay không thể không biết

Bài viết này mình sẽ giới thiệu với các bạn cách dùng tổ hợp phím vô cùng hữu ích cho các bạn đang làm việc với Excel.

Tổ hợp phím

Ý nghĩa

Alt + “=”

Tự động tính tổng không cần dùng hàm

Ctrl + “~”

Bật tính năng lọc Data Filter

Ctrl + mũi tên

Di chuyển vị trí con trỏ chuột

Ctrl + Shift + mũi tên

Bôi đen vùng dữ liệu liền kề vị trí con trỏ

Ctrl + PgUp, Ctrl + PgDn

Di chuyển qua lại giữa các sheet

Ctrl + Shift + Tab

Di chuyển qua lại giữa các Workbook

Ctrl + F1

Ẩn, hiện thanh Ribbon

Ctrl + Alt+ V

Hiển thị Paste Special

Ctrl + Home

Di chuyển về ô A1 đầu tiên của bảng tính

Ctrl + End

Di chuyển tới ô cuối cùng của bảng tính

Shift + F4

Hiển thị kết quả tiếp theo của việc tìm kiếm

Ctrl + G và Alt + S

Đi tới Go to Special

Alt + Enter

Tạo 1 dòng mới

Ctrl + “;”

Chèn ngày hiện tại

Ctrl + Shift + “:”

Chèn giờ hiện tại vào bảng tính

Ctrl + D

Quét công thức, sao chép dữ liệu

Ctrl + I

Định dạng mọi thứ trong Excel

Ctrl + Shift + …

Các kiểu định dạng Format Cells

F4

Lặp lại thao tác trước đó

Ctrl + “)”

Ẩn và hiển thị cột

Ctrl + “(“

Ẩn và hiển thị dòng

F11

Tạo biểu đồ ở sheet

Ctrl + F2

Hiển thị trước khi in

F12

Lưu file đã lưu với tên khác

F1

Bật tính năng trợ giúp trên Excel

Alt + mũi tên xuống

Mở danh sách sổ xuống

Alt + PgDn, Alt + PgUp

Di chuyển màn hình

Home

Di chuyển tới ô đầu tiên của 1 dòng bất kì

Shift + F8

Kích hoạt chế độ chọn dữ liệu

Ctrl + Shift + mũi tên

Chọn tới cuối vùng dữ liệu liền kề

Shift + PgUp

Chọn dữ liệu lên xuống màn hình

Shift + Home

Mở rộng vùng chọn đến ô đầu tiên của hàng

Ctrl + Shift + Home

Mở rộng vùng chọn đến ô đầu tiên của sheet

Ctrl + Shift + End

Mở rộng vùng chọn đến ô cuối cùng có dữ liệu

Ctrl + Shift + O

Lựa chọn ô có chứa comment

Alt + “:”

Lựa chọn các ô không bị ẩn

Shift + F2

Chỉnh sửa nội dung comment

Phím mũi tên sang trái

Sang trái trong một ký tự hoặc một từ trong một ô excel

Phím mũi tên sang phải

Sang phải trong một ký tự hoặc một từ trong một ô excel

Mũi tên lên, xuống

Di chuyển lên trên (xuống dưới 1 ô)

Alt +

Căn trái, căn phải, giữa ô

Ctrl + D

Nhân đôi đối tượng

Ctrl + 6

Ẩn tất cả các đối tượng

Alt + F11

Mở trình biên tập VBA

Hy vọng giúp ích cho các bạn. Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận