Cách tính chu vi hình tròn

Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết tới các bạn cách tính chu vi hình tròn

Chu vi hình tròn được tính bằng hai lần tích của bán kính nhân với hằng số pi. Hay nói cách khác chu vi hình tròn bằng tích của đường kính với hằng số pi:

C = 2 * pi * r = d * pi

Tính chu vi hình tròn

Trong đó:

- r là bán kính đường tròn

- d là đường kính đường tròn

Bài tập áp dụng: Bánh xe của một đầu xe lửa có đường kính 1,2m. Tính chu vi của bánh xe đó.

Tính chu vi của bánh xe

Bài giải:

Chu vi của bánh xe hình tròn được tính theo công thức:

C = 2 * pi * r = d * pi

=> C = 1,2 * 3,14 = 3,768 m

Đáp số: Chu vi bánh xe là 3,768 m

Trên đây là giới thiệu cách tính chu vi hình tròn. Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận