Kí tự đặc biệt cho game Truy Kích dùng để đặt tên nhân vật cực chất

Bạn đang phân vân không biết nên đặt tên như thế nào cho ngầu trong game Truy Kích. Ở bài viết này, ThuThuatPhanMem.vn xin gửi đến cho các bạn Bảng tổng hợp kí tự đặc biệt cho game Truy Kích dùng để đặt tên nhân vật, Clan cực ngầu, hot hit.

Kí tự đặc biệt cho game Truy Kích

Bảng kí tự đặc biệt cho game Truy Kích

Bảng kí tự đặc biệt cho game Truy Kích

Mã ký tự

Ký tự

Mã ký tự

Ký tự

Mã ký tự

Ký tự

δ

δ

ε

ε

ζ

ζ

η

η

θ

θ

ι

ι

κ

κ

λ

λ

μ

μ

ν

ν

ξ

ξ

ο

ο

π

π

ρ

ρ

ς

ς

σ

σ

τ

τ

υ

υ

φ

φ

χ

χ

ψ

ψ

ω

ω

ϊ

ϊ

ϋ

ϋ

ό

ό

ύ

ύ

ώ

ώ

Ё

Ё

Ђ

Ђ

Ѓ

Ѓ

Є

Є

Ѕ

Ѕ

І

І

Ї

Ї

Ј

Ј

Љ

Љ

Њ

Њ

Ћ

Ћ

Ќ

Ќ

Ў

Ў

Џ

Џ

А

А

Б

Б

В

В

Г

Г

Д

Д

Е

Е

Ж

Ж

З

З

И

И

Й

Й

К

К

Л

Л

М

М

Н

Н

О

О

П

П

Р

Р

С

С

Т

Т

У

У

Ф

Ф

Х

Х

Ц

Ц

Ч

Ч

Ш

Ш

Щ

Щ

Ъ

Ъ

Ы

Ы

Ь

Ь

Э

Э

Ю

Ю

Я

Я

а

а

б

б

в

в

г

г

д

д

е

е

ж

ж

з

з

и

и

й

й

к

к

л

л

м

м

н

н

о

о

п

п

р

р

с

с

т

т

у

у

ф

ф

х

х

ц

ц

ч

ч

ш

ш

щ

щ

ъ

ъ

ы

ы

ь

ь

э

э

ю

ю

я

я

ё

ё

ђ

ђ

ѓ

ѓ

є

є

ѕ

ѕ

і

і

ї

ї

ј

ј

љ

љ

њ

њ

ћ

ћ

ќ

ќ

ў

ў

џ

џ

Ґ

Ґ

ґ

ґ

،

،

؛

؛

؟

؟

ء

ء

آ

آ

أ

أ

ؤ

ؤ

إ

إ

ئ

ئ

ا

ا

ب

ب

ة

ة

ت

ت

ث

ث

ج

ج

ح

ح

خ

خ

د

د

ذ

ذ

ر

ر

ز

ز

س

س

ش

ش

ص

ص

ض

ض

ط

ط

ظ

ظ

ع

ع

غ

غ

ـ

ـ

ف

ف

ق

ق

ك

ك

ل

ل

م

م

ن

ن

ه

ه

و

و

ى

ى

ي

ي

ً

ً

ٌ

ٌ

ٍ

ٍ

َ

َ

ُ

ُ

ِ

ِ

ّ

ّ

ْ

ْ

٠

٠

١

١

٢

٢

٣

٣

٤

٤

٥

٥

٦

٦

٧

٧

٨

٨

٩

٩

٪

٪

٫

٫

٭

٭

پ

پ

چ

چ

ژ

ژ

ک

ک

گ

گ

ی

ی

ە

ە

۰

۰

۱

۱

۲

۲

۳

۳

۴

۴

۵

۵

۶

۶

۷

۷

۸

۸

۹

۹

฀

ก

ข

ฃ

ค

ฅ

ฆ

ง

จ

ฉ

ช

ซ

ฌ

ญ

ฎ

ฏ

ฐ

ฑ

ฒ

ณ

ด

ต

ถ

ท

ธ

น

บ

ป

ผ

ฝ

พ

ฟ

ภ

ม

ย

ร

ฤ

ล

ฦ

ว

ศ

ษ

ส

ห

ฬ

อ

ฮ

ฯ

ะ

ั

า

ำ

ิ

฻

฿

฿

เ

แ

โ

ใ

ไ

ๅ

ๆ

๎

๏

๐

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

๙

๚

๛

Ẁ

ẁ

Ẃ

ẃ

Ẅ

ẅ

Ạ

ạ

Ả

ả

Ấ

ấ

Ầ

ầ

Ẩ

ẩ

Ẫ

ẫ

Ậ

ậ

Ắ

ắ

Ằ

ằ

Ẳ

ẳ

Ẵ

ẵ

Ặ

ặ

Ẹ

ẹ

Ẻ

ẻ

Ẽ

ẽ

Ế

ế

ế

Ề

ề

Ể

ể

Ễ

ễ

Ệ

ệ

Ỉ

ỉ

Ị

ị

Ọ

ọ

Ỏ

ỏ

Ố

ố

Ồ

ồ

Ổ

ổ

Ỗ

ỗ

Ộ

ộ

Ớ

ớ

Ờ

ờ

Ở

ở

Ỡ

ỡ

Ợ

ợ

Ụ

ụ

Ủ

ủ

Ứ

ứ

Ừ

ừ

Ử

ử

Ữ

ữ

Ự

ự

Ỳ

ỳ

Ỵ

ỵ

Ỷ

ỷ

Ỹ

ỹ

‐

‑

‒

–

—

―

‗

‘

’

‚

‛

“

”

„

†

‡

•

․

‥

…

 

‰

‱

′

″

‶

‷

‹

›

※

‼

‾

~

⁄

⁆

⁰

⁵

⁶

⁷

⁸

⁹

⁺

⁻

⁼

⁽

⁾

ⁿ

₀

₅

₆

₇

₈

₉

₊

₋

₌

₍

₎

₣

₤

₧

₪

₫

€

℃

℅

ℓ

№

℡

™

Ω

Ω

Å

Å

℮

Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chúc các bạn sẽ kết hợp cho mình được một cái tên thật ấn tượng !!!

Viết bình luận