File quản lý công việc bằng Excel mới nhất 2024

Nếu bạn chưa có điều kiện để mua 1 phần mềm quản lý công việc thì những file Excel hỗ trợ quản lý công việc được chia sẻ dưới đây sẽ là 1 lựa chọn tốt.

File quản lý công việc bằng Excel mới nhất 2024

Hình ảnh demo file quản lý công việc bằng Excel mới nhất:

Demo file quản lý công việc bằng Excel mới nhất

Demo file quản lý công việc bằng Excel mới nhất 2

Demo file quản lý công việc bằng Excel mới nhất 3

Demo file quản lý công việc bằng Excel mới nhất 4

Demo file quản lý công việc bằng Excel mới nhất 5

Demo file quản lý công việc bằng Excel mới nhất 6

Demo file quản lý công việc bằng Excel mới nhất 7

Demo file quản lý công việc bằng Excel mới nhất 8

Để tải các file quản lý công việc bằng Excel kể trên, xin mời các bạn click vào đường link dưới đây:

file-excel-quan-ly-cong-viec.rar

Chúc các bạn làm việc tốt.

Viết bình luận