Đầu số Viettel - Cập nhật danh sách đầu số Viettel mới nhất 2024

Viettel là một nhà mạng lớn tại Việt Nam, rất nhiều người đã tin tưởng và sử dụng số điện thoại của nhà mạng này. Do nhu cầu tăng cao Viettel đã có thêm các đầu số điện thoại mới để phục vụ mọi người. Để giúp các bạn cập nhật thêm thông tin về các đầu số của nhà mạng Viettel thì bài viết dưới đây sẽ cung cấp danh sách đầu số di động, đầu số điện thoại cố định, Fax, Homephone và một vài đầu số tổng đài Viettel mới nhất.

Cập nhật danh sách đầu số Viettel mới nhất

Hiện nay, nhà mạng Viettel đang sở hữu 12 đầu số điện thoại di động, 21 đầu số điện thoại cố định, Fax, Homephone và một vài đầu số tổng đài Viettel. Trong đó có 4 đầu số 10 số (đó là 096, 097, 098, 086) và 8 đầu số cho thuê bao Viettel 11 số (đó là 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169).

Các bạn có thể xem chi tiết ở bảng dưới đây:

STT

Đầu số cố định, Fax, Home Phone

Đầu số di động, 2G, 3G

Đầu số tổng đài Viettel

1

625

096

Tổng đài 1060
(Thông tin Kinh tế - Xã hội)

2

626

097

Tổng đài 1062
(Y tế, Chăm sóc sức khỏe)

3

627

098

Tổng đài 1066
(Việc làm)

4

628

0162

Tổng đài 1069
(Pháp luật, Thể thao)

5

629

0163

 

6

633

0164

 

7

664

0165

 

8

665

0166

 

9

666

0167

 

10

667

0168

 

11

668

0169

 

12

669

 

 

13

220

 

 

14

221

 

 

15

222

 

 

16

223

 

 

17

224

 

 

18

246

 

 

19

247

 

 

20

248

 

 

21

249

 

 

Như vậy các bạn đã biết các đầu số của nhà mạng Viettel, các bạn đã có thể xác định được số điện thoại nào cùng mạng và số điện thoại nào ngoại mạng để đăng ký các gói gọi phù hợp. Hoặc nếu đăng ký số điện thoại mới thì bạn cũng có thể dễ dàng lựa chọn đầu số bạn thích. Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận