Cách tra cứu mã số BHXH và mã hộ gia đình nhanh và chính xác

Cách tra cứu mã số BHXH và mã hộ gia đình nhanh và chính xác

Ngày nay với các quy định pháp luật hiện hành, Bảo hiểm xã hội (BHXH) đã gần như trở thành một thứ bắt buộc đối với các công dân, việc đóng bảo hiểm xã hội là quyền lợi của tất cả mọi người. Mỗi một BHXH và mỗi hộ gia đình đều có một mã số riêng, nếu bạn không biết cách tra cứu con số này thì có thể theo dõi bài viết sau đây của thuthuatphanmem.vn để biết cách tra cứu số BHXH cùng mã hộ gia đình.

1. Bảo hiểm xã hội là gì?

Bảo hiểm xã hội là sự đảm bảo thay thế được bù đắp một phần thu nhập cho người lao động khi họ bị mất hoặc giảm thu nhập do bị ốm đau, thai sản, tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, tàn tật, thất nghiệp, tuổi già, tử tuất, dựa trên cơ sở một quỹ tài chính do sự đóng góp của các bên tham gia BHXH, có sự bảo hộ của Nhà nước theo pháp luật, nhằm bảo đảm an toàn đời sống cho người lao động và gia đình họ, đồng thời góp phần bảo đảm an toàn xã hội. Bảo hiểm xã hội là trụ cột chính trong hệ thống an sinh xã hội ở mỗi nước.

Bảo hiểm xã hội bao gồm chín chế độ chủ yếu sau: chăm sóc y tế, trợ cấp ốm đau, trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp tuổi già, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp gia đình, trợ cấp thai sản, trợ cấp tàn tật, trợ cấp tử tuất.

Có ba chế độ bảo hiểm xã hội hiện đang có ở Việt Nam đó là:

- Bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm các chế độ: ốm đau; thai sản; tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hưu trí; tử tuất.

- Bảo hiểm xã hội tự nguyện bao gồm các chế độ: hưu trí; tử tuất.

- Bảo hiểm thất nghiệp bao gồm các chế độ: trợ cấp thất nghiệp; hỗ trợ học nghề; hỗ trợ tìm việc làm.

Đối tượng đóng bảo hiểm xã hội tại Việt Nam gồm 6 loại:

- Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là công dân Việt Nam, bao gồm: Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ ba tháng trở lên; cán bộ, công chức, viên chức; công nhân quốc phòng, công nhân công an; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân đội nhân dân, công an nhân dân; hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội nhân dân và hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; người làm việc có thời hạn ở nước ngoài mà trước đó đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

- Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng và trả công cho người lao động.

- Người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp là công dân Việt Nam làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc mà các hợp đồng này không xác định thời hạn hoặc xác định thời hạn từ đủ mười hai tháng đến ba mươi sáu tháng với người sử dụng lao động quy định tại khoản 4 Điều này.

- Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp là người sử dụng lao động quy định tại khoản 2 Điều này có sử dụng từ mười lao động trở lên.

- Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là công dân Việt Nam trong độ tuổi lao động, không thuộc quy định tại khoản 1 Điều này.

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến bảo hiểm xã hội.

2. Cách tra cứu mã số BHXH đồng thời tra mã hộ gia đình

Để có thể tra cứu mã số BHXH và mã hộ gia đình, bạn có thể truy cập đường link sau đây:

MÃ SỐ BHXH – MÃ HỘ GIA ĐÌNH

Đây là trang thông tin chính thức của Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam (Vietnam Social Security), từ trang này bạn có thể tra cứu ra số bảo hiểm xã hội mà bạn đã tham gia đăng ký kèm với mã hộ gia đình.

Bạn điền các thông tin thích hợp vào ô trống

Bạn điền các thông tin thích hợp vào ô trống. Bắt buộc phải điền các điều sau:

- Tỉnh thành phố nơi bạn đang sống và được đăng ký trong BHXH (có thể điền chi tiết địa chỉ thêm ở phía sau để ra kết quả chính xác duy nhất).

- Số CMND bạn sử dụng khi đăng ký BHXH/Ngày tháng năm sinh.

- Họ và tên của bạn khi bạn đăng ký BHXH.

- Mã xác thực để xác nhận mình không phải là người máy.

Cuối cùng bạn click vào Tra cứu để bắt đầu tra cứu mã số BHXH và mã hộ gia đình.

Bạn sẽ có được kết quả ngay tại bên dưới bảng tra cứu như trong hình dưới đây.

Kết quả ngay tại bên dưới bảng tra cứu

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết của thuthuatphanmem.vn về Cách tra cứu mã số BHXH và mã hộ gia đình nhan và chính xác. Chúc các bạn có thể thực hiện thành công.

Viết bình luận