Cách thay đổi tên mặc định của thư mục mới tạo trên Windows 10

Khi bạn tạo một thư mục mới trong Windows 10 thì tự động tên thư mục đó sẽ là "New Folder".

Cách thay đổi tên mặc định của thư mục mới tạo trên Windows 10

Với một vài thủ thuật nhỏ trên Windows 10, bạn sẽ dễ dàng thay đổi được tên mặc định của thư mục khi mới tạo chúng trên máy tính.

Thay đổi tên thư mục dễ dàng

1. Cách thay đổi tên mặc định của thư mục mới tạo

Bước 1: Bạn hãy nhấn tổ hợp Windows + R để mở cửa sổ RUN và nhập Regedit để mở Registry Editor trên máy tính.

Nhập Regedit để mở Registry Editor trên máy tính

Bước 2: Khi cửa sổ Registry Editor được mở, bạn hãy nhập liên kết sau vào đường dẫn để mở chúng.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer

Truy cập đến mục Explorer

Bước 3: Tiếp theo, bạn hãy Click chuột phải vào thư mục Explorer trong cột bên phải và chọn New -> Key.

Click chọn New và nhấn chọn Key

Bước 4: Khi có một Key mới, bạn hãy đặt tên cho chúng là “NamingTemplates”.

Đặt tên NamingTemplates

Bước 5: Trong thư mục NamingTemplates mới tạo, bạn hãy Click chuột phải chọn New => String Value để thêm dữ liệu.

Chọn String Value để thêm dữ liệu

Bước 6: Đối với dữ liệu mới tạo, bạn hãy đặt tên cho chúng là “RenameNameTemplate”.

Đặt tên là RenameNameTemplate

Bước 7: Bây giờ, bạn hãy mở RenameNameTemplate và đặt tên cho thư mục mới tạo vào mục Value data (1). Khi đã hoàn tất, bạn hãy nhấn OK (2) để xác nhận thay đổi.

Đặt tên cho mục Value data và nhấn OK

Bước 8: Như vậy là bạn đã hoàn tất việc thay đổi tên thư mục mới tạo trên Windows 10. Bạn quay trở về màn hình chính rồi thử để kiểm tra kết quả.

Hoàn tất việc thay đổi tên thư mục mới tạo trên Windows 10

2. Tạo phím tắt đổi tên thư mục theo ngày tháng năm trên Windows 10

Bước 1: Bạn hãy mở Menu Start và mở Settings.

Mở phần Settings

Bước 2: Sau đó, bạn hãy chọn mục Time & Language để mở cài đặt thời gian và ngôn ngữ.

Chọn mục Time & Language để mở cài đặt thời gian và ngôn ngữ

Bước 3: Trong mục này, bạn hãy chọn Region (1) và chọn Change data formats (2) để thay đổi định dạng ngày giờ.

Chọn Change data formats để thay đổi định dạng ngày giờ

Bước 4: Đối với phần định dạng ngày và giờ, bạn hãy điều chỉnh phần Short date thành một trong những các định dạng được khoanh sẵn trong ảnh.

Điều chỉnh phần Short date

Bước 5: Bây giờ, bạn hãy mở cửa sổ RUN (Windows + R) và nhập liên kết sau vào đường dẫn để mở thư mục Shell.

HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell

Mở thư mục Shell

Bước 6: Trong thư mục Shell, bạn hãy Click chuột phải và chọn New => Key để tạo một thư mục mới.

Chọn Key để tạo một thư mục mới

Bước 7: Đối với thư mục mới tạo, bạn hãy đặt tên chúng là Folder.

Đặt tên thư mục là Folder

Bước 8: Bạn tiếp tục Click chuột phải vào thư mục Folder và chọn New => Key.

Chọn Key

Bước 9: Thư mục mới tạo trong Folder bạn sẽ cần đặt tên là Command.

Đặt tên thư mục mới là Command

Bước 10: Bây giờ, bạn hãy mở mục Default bên trong thư mục Command và nhập nội dung Value data như sau.

cmd.exe /c md "%1/%%DATE%%"

Nhập lệnh cmd.exe c md %1%%DATE%% vào Value Data

Bước 11: Tiếp theo, bạn hãy Click chuột phải vào thanh Taskbar và chọn Task Manager.

Click chuột phải vào thanh Taskbar và chọn Task Manager

Bước 12: Trong Task Manager, bạn hãy tìm đến Windows Explorer và chọn Restart để khởi động lại chúng.

Tìm đến Windows Explorer và chọn Restart

Bước 13: Cuối cùng, bạn hãy Click chuột phải vào một Folder bất kỳ trên máy tính và chọn Folder để đổi tên theo ngày tháng năm.

Chọn Folder để đổi tên theo ngày tháng năm

Bước 14: Ngay lập tức, Folder sẽ được đổi tên theo ngày tháng năm hiện tại trên máy tính.

Folder sẽ được đổi tên theo ngày tháng năm hiện tại trên máy tính

Trong bài viết này, Thủ thuật phần mềm đã hướng dẫn các bạn cách thay đổi tên thư mục mặc định mới tạo trên Windows 10. Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận