Các ngành khối D - Khối D gồm những ngành nào

Các bạn đang theo học các môn thi khối D nhưng các bạn chưa định hướng được sau này sẽ học ngành nghề gì. Nếu các bạn chưa biết khối D gồm những ngành nào? Vậy các bạn hãy cùng tham khảo các ngành khối D mà bài viết chia sẻ dưới đây để giúp các bạn định hướng ngành nghề mà bạn yêu thích.

Các ngành khối D - Khối D gồm những ngành nào?

Dưới đây là tổ hợp các môn xét tuyển khối D (D01 -> D99) và các ngành khối D mới nhất, mời các bạn cùng theo dõi.

Tổ hợp môn xét tuyển khối D?

Khối D cũ bao gồm ba môn thi Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, đây là một khối thi dành riêng cho bạn yêu thích các môn ngoại ngữ. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chia khối D thành các tổ hợp môn xét tuyển khác nhau. Các khối D01, D02, D03, D04, D05, D06 sẽ gồm 2 môn chính là Ngữ văn, Toán và một môn ngoại ngữ:

Khối D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh)

Khối D02 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Nga)

Khối D03 (Ngữ Văn, Toán, Tiếng Pháp)

Khối D04 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung)

Khối D05 (Ngữ văn, Toán. Tiếng Đức)

Khối D06 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật)

Ngoài ra còn rất nhiều tổ hợp xét tuyển khối D khác:

D07

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

D55

Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Trung

D08

Toán, Sinh học, Tiếng Anh

D61

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Đức

D09

Toán, Lịch sử, Tiếng Anh

D62

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Nga

D10

Toán, Địa lí, Tiếng Anh

D63

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Nhật

D11

Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh

D64

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Pháp

D12

Ngữ văn, Hóa học, Tiếng Anh

D65

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Trung

D13

Ngữ văn, Sinh học, Tiếng Anh

D66

Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh

D14

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

D68

Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Nga

D15

Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh

D69

Ngữ Văn, Giáo dục công dân, Tiếng Nhật

D16

Toán, Địa lí, Tiếng Đức

D70

Ngữ Văn, Giáo dục công dân, Tiếng Pháp

D17

Toán, Địa lí, Tiếng Nga

D72

Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh

D18

Toán, Địa lí, Tiếng Nhật

D73

Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Đức

D19

Toán, Địa lí, Tiếng Pháp

D74

Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nga

D20

Toán, Địa lí, Tiếng Trung

D75

Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nhật

D21

Toán, Hóa học, Tiếng Đức

D76

Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Pháp

D22

Toán, Hóa học, Tiếng Nga

D77

Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Trung

D23

Toán, Hóa học, Tiếng Nhật

D78

Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh

D24

Toán, Hóa học, Tiếng Pháp

D79

Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Đức

D25

Toán, Hóa học, Tiếng Trung

D80

Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nga

D26

Toán, Vật lí, Tiếng Đức

D81

Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nhật

D27

Toán, Vật lí, Tiếng Nga

D82

Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp

D28

Toán, Vật lí, Tiếng Nhật

D83

Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Trung

D29

Toán, Vật lí, Tiếng Pháp

D84

Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Anh

D30

Toán, Vật lí, Tiếng Trung

D85

Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Đức

D31

Toán, Sinh học, Tiếng Đức

D86

Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Nga

D32

Toán, Sinh học, Tiếng Nga

D87

Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Pháp

D33

Toán, Sinh học, Tiếng Nhật

D88

Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Nhật

D34

Toán, Sinh học, Tiếng Pháp

D90

Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh

D35

Toán, Sinh học, Tiếng Trung

D91

Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Pháp

D41

Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Đức

D92

Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Đức

D42

Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Nga

D93

Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nga

D43

Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Nhật

D94

Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nhật

D44

Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Pháp

D95

Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Trung

D45

Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Trung

D96

Toán, Khoa học xã hội, Anh

D52

Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Nga

D97

Toán, Khoa học xã hội, Anh

D54

Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Pháp

D98

Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Đức

 

D99

Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Nga

Khối D gồm những ngành nào?

Khối ngành sư phạm xét tuyển khối D

Giáo dục mầm non

Giáo dục Tiểu học

Sư phạm tiếng Anh

Sư phạm tiếng Đức

Sư phạm tiếng Nga

Sư phạm tiếng Nhật

Sư phạm tiếng Pháp

Sư phạm tiếng Trung

Sư phạm Văn

Sư phạm Sử

Tâm lí học

Khối ngành tài nguyên và môi trường xét tuyển khối D

Khi  tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu

Khoa học môi trường

Quản lý đất đai

Tài nguyên trái đất

Khối ngành công nghệ xét tuyển khối D

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Công nghệ may

Công nghệ sợi, dệt

Công nghệ thông tin

Công nghệ thực phẩm

Truyền thông và mạng máy tính

Khối ngành kinh tế - tài chính – quản trị xét tuyển khối D

Bảo hiểm

Hệ thống thông tin quản lý

Kế toán

Kinh doanh quốc tế

Kinh tế

Quản trị kinh doanh

Quản trị nhân lực

Tài chính - ngân hàng

Thương mại

Khối ngành khoa học xã hội và nhân văn xét tuyển khối D

Báo chí

Du lịch

Địa lý

Lịch sử

Luật

Luật thương mại quốc tế

Ngôn ngữ học

Quan hệ quốc tế

Quản trị - Luật

Truyền thông

Văn học

Xã hội học

Khối ngành ngoại ngữ xét tuyển khối D

Tiếng Anh

Tiếng Nhật

Tiếng Trung

Tiếng Pháp…

Các ngành xét tuyển khối D khác

Công nghệ kỹ thuật môi trường

Công nghệ sinh học

Công tác xã hội

Địa lý tự nhiên

Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Quản lý văn hóa

Sinh học

Thiết kế đồ họa

Thiết kế thời trang

Thống kê

Thư ký văn phòng

Trinh sát an ninh

Trinh sát cảnh sát

Trên đây bài viết chia sẻ đến các bạn các tổ hợp môn xét tuyển khối A và các ngành xét tuyển khối D. Nếu các bạn cần tìm trường đại học xét tuyển khối D thì các bạn tham khảo bài viết Danh sách các trường đại học khối D mới nhất. Chúc các bạn sẽ lựa chọn được ngành nghề và trường đại học khối D mà bạn yêu thích.

Viết bình luận