Cách Reset AI (Illustrator) về mặc định

Trong bài này ThuThuatPhanMem.vn sẽ hướng dẫn các bạn cách reset AI (illustrator ) về mặc định như lúc mới cài đặt ban đầu.

Cách Reset AI (Illustrator) về mặc định

1. Reset Workspace về mặc định

Bước 1: Bạn click vào phần Workspace (1) => Reset Essentials (2).

Chọn Reset Essentials

Bước 2: Bạn tiếp tục click vào Workspace (1) và chuyển sang Workpace khác. Sau đó bạn chọn Reset... (2) và reset các Workspace còn lại.

Click vào Workspace và chuyển sang Workpace khác

2. Reset thiết lập trong Preferences

Bước 1: Bạn vào menu Edit (1) => Preferences (2) => General... (3).

Chọn General

Bước 2: Bạn click vào Reset All Warning DialogsReset Preferences.

Click vào Reset All Warning Dialogs và Reset Preferences

Nếu có thông báo thì bạn hãy chọn OK để đồng ý. Sau đó bạn nhấn OK để lưu lại thiết lập trong hộp thoại Preferences. Tiếp theo, bạn tắt Illustrator và mở lại phần mềm lên là xong.

Nhấn OK để lưu lại thiết lập trong hộp thoại Preferences

3. Xoá thủ công thiết lập cài đặt trên Illustrator

Bước 1: Bạn tắt Illustrator và mở This PC lên. Sau đó, bạn truy cập đường dẫn sau C:\Users\<tên username máy bạn>\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Illustrator <số phiên bản> Settings\en_US*\x64 (1).

Tiếp theo, bạn tìm đến file Adobe Illustrator Prefs (2).

Tìm đến file Adobe Illustrator Prefs

Bước 2: Bạn click vào file đó và xoá đi bằng lệnh Shift + Delete hoặc Delete cũng được và nhấn Yes trên hộp thoại để xác nhận xoá. Sau đó, bạn mở lại Illustrator là xong.

Nhấn Yes trên hộp thoại để xác nhận xoá

Ngoài các cách trên thì bạn có thể thử với tổ hợp phím Ctrl + Alt + Shift khi phần mềm Illustrator đang khởi động. Tuy nhiên, không phải phiên bản nào cũng thực hiện thành công. Với hướng dẫn trong bài viết, bạn có thể khôi phục các cài đặt của Illustrator về mặc định một cách dễ dàng nhất và nhanh chóng. Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận