Cách gộp nhiều sheet thành 1 sheet trong Excel

Trong khi sử dụng phần mềm Excel để soạn thảo hoặc thống kê dữ liệu, chắc hẳn các bạn sẽ đối mặt với việc sử dụng nhiều sheet để lưu trữ dữ liệu sau đó lại muốn phải gộp dữ liệu trên nhiều sheet vào cùng một sheet để tổng hợp. Trong bài viết này, ThuThuatPhanMem.vn sẽ hướng dẫn các bạn cách gộp nhiều sheet thành một nhanh chóng.

Cách gộp nhiều sheet thành 1 sheet trong Excel

Bình thường nghĩ tới việc gộp nhiều sheet thành một trong Excel, có lẽ sẽ có một số bạn nghĩ tới cách làm thủ công đó là copy dữ liệu từ sheet này để paste sang sheet khác. Tuy vậy, là một người sử dụng Excel thông minh thì chúng ta có thể sử dụng thủ thuật để gộp nhiều sheet chứ không cần phải sao chép và dán dữ liệu thủ công.

Dựa theo một ví dụ dưới đây, chúng ta có hai sheet dữ liệu như hình dưới, ThuThuatPhanMem.vn sẽ thực hiện công việc gộp dữ liệu trên hai sheet đầu đó vào sheet Tổng hợp ở cuối.

Gộp dữ liệu trên hai sheet đầu đó vào sheet Tổng hợp ở cuối

Để có thể gộp sheet vào với nhau, các bạn sử dụng Microsoft Visual Basic của Excel.

Các bạn sử dụng tổ hợp phím Alt F11 để bật Microsoft Visual Basic lên, tiếp đó các bạn click vào tab Insert trên thanh công cụ của Visual Basic rồi chọn dòng Module.

Click vào tab Insert trên thanh công cụ của Visual Basic rồi chọn dòng Module

Tiếp đó các bạn dán đoạn code sau đây vào khung soạn thảo của Microsoft Visual Basic:

Sub MergeSheets()
 Const NHR = 1
 Dim MWS As Worksheet
 Dim AWS As Worksheet
 Dim FAR As Long
 Dim LR As Long
 Set AWS = ActiveSheet
 For Each MWS In ActiveWindow.SelectedSheets
 If Not MWS Is AWS Then
 FAR = AWS.UsedRange.Cells(AWS.UsedRange.Cells.Count).Row + 1
 LR = MWS.UsedRange.Cells(MWS.UsedRange.Cells.Count).Row
 MWS.Range(MWS.Rows(NHR + 1), MWS.Rows(LR)).Copy AWS.Rows(FAR)
 End If
 Next MWS
End Sub

Dán đoạn code vào khung soạn thảo của Microsoft Visual Basic

Sau đó các bạn click vào trang Excel chính, các bạn mở sheet mình muốn tổng hợp các sheet khác vào. Sau đó các bạn bấm giữ phím Ctrl rồi chọn những sheet muốn tổng hợp.

Sau đó các bạn click mở ribbon View trên thanh công cụ.

Click mở ribbon View trên thanh công cụ

Chọn Marcos và chọn dòng View Macros.

Chọn Marcos và chọn dòng View Macros

Khi bảng Macro xuất hiện, các bạn có thể thấy trong danh sách chạy Macro có dòng MergeSheets. Các bạn chọn dòng này rồi click vào Run để chạy lệnh.

Click vào Run để chạy lệnh

Như vậy sheet tổng hợp của bạn sẽ được gộp được dữ liệu của những sheet đã chọn.

Sheet tổng hợp của bạn sẽ được gộp được dữ liệu của những sheet đã chọn

Bài viết hướng dẫn việc gộp nhiều sheet thành một sheet của ThuThuatPhanMem.vn chúng tôi tới đây là kết thúc. Hi vọng rằng thông qua bài viết này, các bạn đã nắm được phương pháp gộp nhiều sheet vào một sheet. Hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết khác trên trang.

Viết bình luận