Cách điều chỉnh tốc độ chuột trên Windows 11

Điều chỉnh tốc độ chuột trên Windows 11 sẽ giúp bạn sử dụng chuột hiệu quả hơn khi thao tác trên máy tính. Đối với Windows 11, chúng ta có rất nhiều cách khác nhau để điều chỉnh tốc độ chuột nhanh chóng.

Cách điều chỉnh tốc độ chuột trên Windows 11

1. Điều chỉnh tốc độ chuột trên Windows 11 trong Settings

Trong Settings của Windows 11, bạn có thể thoải mái điều chỉnh các thông số trên máy tính một cách nhanh chóng. Bao gồm cả việc điều chỉnh tốc độ chuột trên máy tính.

Bước 1: Bạn hãy mở Menu Start và tìm đến mục Settings để mở cài đặt trên máy tính.

Mở Menu Start và tìm đến mục Settings để mở cài đặt trên máy tính

Bước 2: Sau đó, bạn hãy chọn thẻ Devices để quản lý các thiết bị trên máy tính.

Chọn thẻ Devices để quản lý các thiết bị trên máy tính

Bước 3: Khi bạn cần thay đổi tốc độ chuột, bạn chỉ cần chọn thẻ Mouse và thay đổi tốc độ chuột trong phần Mouse Pointer Speed.

Tốc độ chuột trong Settings sẽ được thay đổi ngay lập tức khi bạn điều chỉnh chúng.

Chọn thẻ Mouse và thay đổi tốc độ chuột trong phần Mouse Pointer Speed

2. Điều chỉnh tốc độ chuột trên Windows 11 trong Control Panel

Control Panel là trình quản lý hệ thống Windows và chúng cho phép bạn điều chỉnh toàn bộ các thông số cơ bản trên máy tính.

Bước 1: Bạn hãy mở Menu Start và nhập Control Panel để mở trình quản lý trên máy tính Windows.

Mở Menu Start và nhập Control Panel để mở trình quản lý trên máy tính Windows

Bước 2: Để tìm được thiết lập chuột trên máy tính, bạn hãy chuyển chế độ View by thành Large icons để xem được nhiều biểu tượng hơn. Bạn chỉ cần chọn mục Mouse để mở thiết chuột.

Chuyển chế độ View by thành Large icons

Bước 3: Để thiết lập tốc độ chuột, bạn chỉ cần chọn Pointer Options và thay đổi tốc độ chuột trong mục Motion.

Trong thanh điều khiển tốc độ chuột, Slow sẽ khiến chuột chậm lại và Fast sẽ giúp tăng tốc độ chuột.

Chọn Pointer Options và thay đổi tốc độ chuột trong mục Motion

3. Điều chỉnh tốc độ chuột nhanh trên Windows 11

Nếu như bạn cần chỉnh tốc độ chuột nhanh trên Windows 11, bạn cũng có thể sử dụng lệnh tìm kiếm trong Search để tra soát nhanh.

Bước 1: Bạn hãy mở công cụ tìm kiếm trên Windows (biểu tượng kính lúp) và nhập Mouse Speed vào thanh tìm kiếm. Sau đó, bạn chỉ cần chọn Change the mouse pointer display or speed.

Chọn Change the mouse pointer display or speed

Bước 2: Tương tự như trong thiết lập của cách điều chỉnh chuột trong Control Panel, bạn cũng chỉ cần thay đổi tốc độ chuột trong mục Motion.

Bạn thay đổi tốc độ chuột trong mục Motion

4. Điều chỉnh tốc độ chuột trên Windows 11 bằng Registry Editor

Registry Editor cho phép bạn điều chỉnh các thông số bằng cách can thiệp trực tiếp vào trong hệ thống và thay đổi giá trị của các file hệ thống.

Bước 1: Bạn hãy mở Registry Editor bằng cách nhập Registry Editor vào trong thanh tìm kiếm.

Mở Registry Editor bằng cách nhập Registry Editor vào trong thanh tìm kiếm

Bước 2: Trong cửa sổ Registry Editor, bạn hãy lần lượt mở các thư mục theo thứ tự sau:

Computer => HKEY_CURRENT_USER => Control Panel => Mouse

Truy cập vào mục Mouse

Bước 3: Trong thư mục Mouse, bạn chỉ cần tìm đến file MouseSpeed (1) và thay giá trị tốc độ chuột vào trong mục Value Data (2).

Hiện tại, Windows 11 đang hỗ trợ giá trị tốc độ chuột từ 1 đến 10 (nhanh dần). Bạn chỉ cần nhập tốc độ cần thiết vào trong Value Data và nhấn OK để hoàn tất.

Tìm đến file MouseSpeed và thay giá trị tốc độ chuột vào trong mục Value Data

Trong bài viết này, Thủ thuật phần mềm đã hướng dẫn các bạn cách chỉnh tốc độ chuột trên máy tính Windows 11. Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận