Cách để màn hình máy tính luôn sáng

Trên hệ điều hành Windows luôn bật sẵn tính năng tự động tắt màn hình hoặc đưa máy tính về chế độ Sleep trong một khoảng thời gian nhất định để bảo vệ màn hình trong trường hợp bạn để quên hoặc treo máy trong một thời gian dài. Nếu như bạn muốn để màn hình luôn sáng thì bạn phải tắt tính năng này được đề cập trong bài hướng dẫn sau.

Cách để màn hình máy tính luôn sáng

1. Thiết lập trong Power Option

Trên Windows 7

Bước 1: Bạn vào menu Start (1) => Control Panel (2).

Chọn Control Panel

Bước 2: Bạn chọn mục System and Security.

Chọn mục System and Security

Tiếp theo, bạn nhấn vào Power Options.

Nhấn chọn Power Options

Bước 3: Bạn chọn Change plan settings.

Chọn Change plan settings

Bước 4: Bạn click vào phần tùy chọn của Turn off the display (1) và chuyển thành Never (2).

Click vào phần tùy chọn của Turn off the display và chuyển thành Never

Bạn thực hiện tương tự với phần Put the computer to sleep (3) sang Never và nhấn Save changes (4).

Chuyển phần Put the computer to sleep thành Never

Trên Windows 10

Bước 1: Bạn vào Start (1) => Settings (2).

Chọn Settings

Bước 2: Bạn vào phần System.

Vào mục System

Bước 3: Tiếp theo, bạn vào phần Power & Sleep (1) => click vào phần tùy chọn của When plugged in, turn off after (2) => Never (3).

Click vào phần tùy chọn của When plugged in, urn off after sang Never

Bước 4: Bạn chuyển qua mục Sleep (1) => chuyển When plugged in, PC goes to sleep after thành Never (2).

Chuyển When plugged in, PC goes to sleep after thành Never

2. Tắt tính năng Screen Saver

Trên Windows 7

Bước 1: Bạn click chuột phải vào màn hình và chọn Personalize.

Bạn click chuột phải vào màn hình và chọn Personalize

Bước 2: Bạn chọn phần Screen Saver.

Bạn chọn phần Screen Saver

Bước 3: Bạn nhấn vào phần Screen Saver (1) => (None) (2).

Bạn nhấn vào phần Screen Saver rồi chọn None

Tiếp theo, bạn nhấn vào Apply (3) => OK (4) là xong.

Nhấn Apply rồi click vào OK

Trên Windows 10

Bước 1: Bạn click vào Start (1) => Settings (2).

Click chọn Settings

Bước 2: Bạn chọn mục Personalization.

Bạn chọn mục Personalization

Bước 3: Bạn chọn Lock screen (1) => Screen saver settings (2).

Chọn Screen saver settings

Bước 4: Bạn click vào phần Screen Saver (1) => (None) (2).

Bạn click vào phần Screen Saver rồi chọn (None)

Sau đó, bạn chọn Apply (3)OK (4) là xong.

Chọn Apply rồi chọn OK

Với những thao tác đơn giản trong bài viết thì bạn có thể giúp cho màn hình máy tính luôn sáng để trình chiếu, làm việc được rồi. Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận