Cách chèn logo vào ảnh hàng loạt bằng Photoshop

Đối với những công việc lặp đi lặp lại như chèn Logo vào ảnh thì các bạn có thể dùng chức năng Action của Photoshop để tiết kiệm thời gian, chỉ với vào thao tác các bạn đã có thể đóng dấu hàng nghìn bức ảnh trong vài giây.

Cách chèn logo vào ảnh hàng loạt bằng Photoshop

I. Tạo Action chèn Logo vào ảnh

Bước 1: Đầu tiên, các bạn mở Photoshop và chọn Open để mở một hình ảnh cần đóng dấu làm mẫu. Chúng ta sẽ thiết lập Action (hành động) tương tự cho những hình ảnh tiếp theo.

Chọn Open để mở một hình ảnh cần đóng dấu làm mẫu

Bước 2: Sau khi mở hình ảnh mẫu xong, các bạn chọn Windows -> Actions hoặc nhấn tổ hợp Alt + F9 để mở.

Chọn - Actions hoặc nhấn tổ hợp Alt + F9 để mở

Bước 3: Khi cửa sổ Actions xuất hiện, các bạn chọn mục New để tạo thao tác hành động mới.

Chọn mục New để tạo thao tác hành động mới

Bước 4: Tiếp theo, các bạn tiến hành đặt tên cho Action và nhấn Record để bắt đầu ghi lại thao tác đóng dấu mẫu.

Đặt tên cho Action và nhấn Record để bắt đầu ghi lại thao tác đóng dấu mẫu

Để biết được Actions đã tiến hành ghi hay chưa thì các bạn hãy theo dõi “chấm đỏ” phía dưới, nếu chúng sáng thì là đang ghi hành động.

Để biết được Actions đã tiến hành ghi hay chưa thì các bạn hãy theo dõi chấm đỏ

Bước 5: Khi Actions đang làm việc, các bạn hãy chọn File -> Place Linked để tiến hành thêm ảnh con dấu cần đóng vào hình ảnh.

Chọn Place Linked để tiến hành thêm ảnh con dấu cần đóng vào hình ảnh

Bước 6: Các bạn tiến hành chọn file Watermark và nhấn Place. Lúc này các bạn không cần quan tâm đến kích thước vì chúng ta sẽ tiến hành căn chỉnh ở trong Photoshop sau.

Chọn file Watermark và nhấn Place

Bước 7: Khi hình ảnh được thêm vào để đóng dấu thì các bạn nhấn Ctrl + T để tiến hành thay đổi kích thước, di chuyển chúng đến khu vực cần đóng đấu. Tiếp theo các bạn chỉnh Opacity để thay đổi độ mờ của con dấu hình ảnh.

Chỉnh Opacity để thay đổi độ mờ của con dấu hình ảnh

Bước 8: Khi đã hoàn tất việc đóng dấu, các bạn chọn Stop để dừng Actions lại và lưu lại là xong.

Chọn Stop để dừng Actions lại

II. Sử dụng Action đã lưu để chèn Logo hàng loạt

Khi chúng ta đã có được Action thì các bạn tiến hành sử dụng chúng để đóng dấu hàng loạt cho các hình ảnh khác nhau.

Bước 1: Các bạn tiến hành chọn File -> Scripts -> Image Processor…

Chọn Image Processor

Bước 2: Sau đó, các bạn lần lượt thiết lập các thông tin như sau:

1. Select the images to process: Chọn thư mục, hình ảnh cần áp dụng đóng logo hàng loạt.

Thông thường, chúng ta chọn Select Folders… để thêm hình ảnh từ một thư mục.

Chọn Select Folders

2. Select location to save processed images: Nơi lưu trữ hình ảnh sau khi đóng dấu logo xong.

Mặc định là Save in Same Location: Lưu cùng với thư mục hình ảnh gốc.

Save in Same Location

3. File Type: Định dạng và thiết lập hình ảnh.

Thông thường chúng ta sẽ chọn Save as JPEGchất lượng (Quality): 10 cho hình ảnh nhẹ và sắc nét.

Chọn Save as JPEG và chất lượng (Quality)

4. Preferences: Cuối cùng, các bạn chọn Actions mà chúng ta đã ghi tại phần I là xong. Trong trường hợp này sẽ là Đóng dấu tự động.

Đóng dấu tự động

Khi đã hoàn tất một loạt các thiết lập hình ảnh, các bạn chọn RUN để hệ thống tự động đóng dấu logo hàng loạt cho ảnh.

Chọn RUN để hệ thống tự động đóng dấu logo hàng loạt cho ảnh

Và đây là kết quả hình ảnh của chúng ta sau khi được áp dụng đóng logo hàng loạt xong.

Kết quả hình ảnh của chúng ta sau khi được áp dụng đóng logo hàng loạt

Trong bài viết này, Thủ thuật phần mềm đã hướng dẫn các bạn cách đóng dấu hàng loạt bằng phần mềm Photoshop nhanh chóng và hiệu quả. Chúc các bạn một ngày vui vẻ!

Viết bình luận