Tổng quan giao diện PowerPoint

Bài viết dưới đây giới thiệu chi tiết tới các bạn Tổng quan giao diện PowerPoint.

1. Giao diện chứa các lệnh và điều khiển.

1.1 Thanh tiêu đề: Nằm ở trên cùng hiển thị tên của bài thuyết trình.

Thanh tiêu đề nằm ở trên cùng hiển thị tên của bài thuyết trình

1.2 Thanh Ribbon: Nằm ở bên dưới thanh tiêu đề bao gồm các thẻ lệnh giúp bạn tạo 1 bài thuyết trình hoàn chỉnh.

Thanh Ribbon nằm ở bên dưới thanh tiêu

- Khi kích chọn vào mỗi thẻ lệnh -> các nhóm lệnh trong thẻ lệnh được hiển thị:

Khi kích chọn vào mỗi thẻ lệnh các nhóm lệnh trong thẻ lệnh được hiển thị

1.3 Bên trái thanh tiêu đề là menu File: Chứa các lệnh thường xuyên hay sử dụng nhất như tạo file mới, lưu, in ấn…

Menu File chứa các lệnh thường xuyên hay sử dụng nhất

Các lệnh thường xuyên hay sử dụng nhất như tạo file mới, lưu, in ấn...

1.4 Phía cuối bên phải thanh tiêu đề là 3 nút điều khiển cửa sổ:

Phía cuối bên phải thanh tiêu đề là 3 nút điều khiển cửa sổ

- Minimize: Thu nhỏ cửa sổ.

- Restore Down/Maximize: Điều chỉnh kích thước của cửa sổ.

- Close: Đóng bài thuyết trình hiện hành.

1.5 Thanh công cụ nhanh (Quick Access Toolbar): nằm ở bên phải của thanh tiêu đề, hiển thị các nút Savve, Undo, Redo.

Thanh công cụ nhanh (Quick Access Toolbar)

2. Giao diện chính:

- Cửa sổ Overview: Hiển thị hình thu nhỏ của tất cả các trang trình bày trong bài thuyết trình đang hoạt động.

- Silde: Cửa sổ này chiếm hầu hết cửa sổ của chương trình và hiển thị trang hiển tại của bài thuyết trình.

- Notes: Nằm ở phía dưới cửa sổ trang trình bày, cho phép người dùng tạo ghi chú cho trang trình bày.

- Phía dưới cuối cùng hiển thị các nút tắt cho phép thay đổi trạng thái hiển thị, trính chiếu Silde, phóng to thu nhỏ cửa sổ.

Giao diện chính PowerPoint 2013

Trên đây là giới thiệu chi tiết tổng quan giao diện PowerPoint.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận