Thiết lập khoảng cách dòng trong PowerPoint

Bài viết dưới đây giới thiệu chi tiết tới các bạn cách thiết lập khoảng cách dòng trong PowerPoint.

Để tạo hiệu ứng cho chữ thực hiện các thao tác sau:

Bước 1: Lựa chọn nội dung cần tạo khoảng cách dòng -> vào thẻ Home -> kích chọn biểu tượng Line Spacing -> lựa chọn các khoảng cách có sẵn trong danh sách:

Vào thẻ Home - kích chọn biểu tượng Line Spacing - lựa chọn các khoảng cách có sẵn

Bước 2: Trường hợp bạn muốn tạo khoảng cách khác nằm ngoài danh sách kích chọn Line Spacing Options…

Tạo khoảng cách khác nằm ngoài danh sách kích chọn Line Spacing Options...

Bước 3: Hộp thoại Paragraph xuất hiện trong mục Spacing lựa chọn các khoảng cách trong mục Line Spacing:

- Single: khoảng cách giữa các dòng là dòng đơn.

- 1.5 Line: khoảng cách giữa các dòng là gấp 1,5 lần dòng.

- Double: khoảng cách giữa các dòng là 2 dòng đơn.

- Exactly: khoảng cách giữa các dòng có độ chính xác cao và thiết lập trong mục At.

- Multiple: khoảng cách giữa các dòng là nhiều dòng và khoảng cách thiết lập trong mục At.

Lựa chọn các khoảng cách trong mục Line Spacing

Bước 4: Lựa chọn giá trị về khoảng cách giữa các dòng trong mục At -> nhấn OK

Lựa chọn giá trị về khoảng cách giữa các dòng trong mục At

Kết quả sau khi tạo khoảng cách giữa các dòng cho đoạn văn bản:

Kết quả sau khi tạo khoảng cách giữa các dòng cho đoạn văn bản

Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách thiết lập khoảng cách dòng cho đoạn văn bản trong PowerPoint.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận