Thêm văn bản vào Slide trong PowerPoint

Bài viết dưới đây giới thiệu chi tiết tới các bạn cách thêm văn bản vào Slide trong PowerPoint.

Có 2 cách để có thể thêm nội dung văn bản vào Slide:

1. Cách 1: Nhập trực tiếp nội dung văn bản:

- Kích chuột vào mục Click to add title:

Kích chuột vào mục Click to add title

- Tiến hành nhập nội dung văn bản cần thêm và chỉnh sửa font chữ, màu chữ… theo yêu cầu của bạn:

Nhập nội dung văn bản cần thêm và chỉnh sửa font chữ...

- Có thể chèn thêm các hiệu ứng, màu sắc cho nội dung văn bản vừa nhập bằng cách kích chọn thẻ Format -> lựa chọn màu sắc và các hiệu ứng cần tạo:

Có thể chèn thêm các hiệu ứng, màu sắc cho nội dung văn bản

- Kết quả đã chèn thêm nội dung văn bản:

Kết quả đã chèn thêm nội dung văn bản

2. Cách 2: Sử dụng textbox chèn thêm nội dung văn bản:

- Vào thẻ Insert -> Text -> Textbox:

Vào thẻ Insert - Text - Textbox

- Thực hiện kéo thả chuột và lựa chọn vị trí cần tạo -> nhập nội dung văn bản cần thêm, tiến hành chỉnh sửa giống như cách 1:

Kéo thả chuột và lựa chọn vị trí cần tạo - nhập nội dung văn bản

Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách thêm nội dung văn bản vào Slide trong PowerPoint.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận