Tạo phím tắt cho các ứng dụng Window

Phím tắt giúp tiết kiệm thời gian và tăng năng suất làm việc vì thế mà hầu hết tất cả các chương trình như Microsoft Office, Paint, Photoshop... đều sử dụng phím tắt. Chúng ta phải thường xuyên phải mở các chương trình hay các thư mục trong máy tính vậy tại sao chúng ta không tạo các phím tắt cho nó để việc sử dụng các chương trình đó nhanh hơn, tiết kiệm thời gian đồng thời thể hiện sự chuyên nghiệp của chúng ta.

Ví dụ tạo phím tắt cho các ứng dụng Windows

Bài viết hướng dẫn cách tạo phím tắt cho các ứng dụng Windows

1. Đối với các folder trong máy tính

Bước 1: Tạo shortcut cho folder

Tạo shortcut cho thư mục

Bước 2: Thiết lập phím tắt

- Chuột phải vào biểu tượng shortcut bạn muốn tạo phím tắt chọn thuộc tính Properties

Vào thanh propoties

- Thiết lập phím tắt cho shortcut bằng cách dùng tổ hợp Ctrl + Atl + từ trên bàn phím hoặc Ctrl + Shift + Từ trên bàn phím.

Tạo phím tắt cho shortcut

Nếu bạn muốn làm ẩn shortcut đã tạo phím tắt trên màn hình cho gọn thì chuột phải vào shortcut chọn tab General trong hộp thoại Properties tích chọn Hidden

Làm ẩn thư mục vừa tạo shortcut

Bây giờ để mở thư mục Temp trong máy tính theo đường dẫn E:\Download\Temp thì ta chỉ cần nhấn tổ hợp phím Ctrl+ Alt+ A.

2. Đối với các chương trình trên Desktop

- Chuột phải vào biểu tượng cần đặt phím tắt trên màn hình chọn Properties

Mở hộp thoại propoties của ứng dụng trên Desktop

- Thiết lập phím tắt cho chương trình bằng cách dùng tổ hợp Ctrl + Atl + từ trên bàn phím hoặc Ctrl + Shift + Từ trên bàn phím.

Tạo phím tắt cho các ứng dụng ngoài màn hình

Bây giờ để mở trình duyệt Cốc Cốc bạn chỉ cần nhấn Ctrl+ Alt+ C.

Viết bình luận