Cách làm mờ ảnh trong PowerPoint

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm mờ ảnh trong Powerpoint, mời các bạn cùng tham khảo các bước làm nhé.

Cách làm mờ ảnh trong PowerPoint

I. Cách làm mờ hình ảnh trong PowerPoint

1. Cách làm mờ hình ảnh trong Powerpoint 2019, 2016, 2013

Bước 1: Mở Powerpoint lên => vào menu Design => Format Background.

Mở Powerpoint lên - vào menu Design - Format Background

Bước 2: Tại giao diện Format Background xuất hiện => FILL => tích chọn Picture or texture fill => File => chọn một ảnh để chèn vào slide.

Tích chọn Picture or texture fill, trong File - chọn một ảnh để chèn vào slide

Bước 3: Tại giao diện Format Background => tìm đến Transparency => chỉnh thanh ngang để làm mờ ảnh.

Tại mục Transparency, chỉnh thanh ngang để làm mờ ảnh

2. Cách làm mờ hình ảnh trong Powerpoint 2010, 2007

Bước 1: Mở Powerpoint lên => vào menu Design => Background Styles =>Format Background.

Vào menu Design - Background Styles - Format Background

Bước 2: Tại giao diện Format Background  xuất hiện => FILL => tích chọn Picture or texture fill => File => chọn một ảnh để chèn vào slide.

Tích chọn Picture or texture fill, tại File - chọn một ảnh để chèn vào slide

Bước 3:

Tại giao diện Format Background => tìm đến Transparency => chỉnh thanh ngang để làm mờ ảnh.

Chỉnh thanh ngang ở phần Transparency để làm mờ ảnh

Bước 4: Kết quả ảnh đã được làm mờ.

Kết quả ảnh đã được làm mờ

II. Cách làm mờ hình nền của hình ảnh trong PowerPoint

1. Cách làm mờ hình nền của hình ảnh trong Powerpoint 2019, 2016, 2013

Bước 1: Mở slide mà bạn muốn làm mờ hình nền.

Mở slide mà bạn muốn làm mờ hình nền

Bước 2: Vào menu Format => Remove Background.

Vào menu Format - Remove Background

Bước 3: Công cụ Powerpoint Remove Background sẽ tự động xác định vật thể và hình nền. Tuy nhiên bạn có thể sử dụng tối đa hóa hoặc thu nhỏ vùng được đánh dấu bằng cách sử dụng con trỏ chuột để đưa chính xác ra khỏi nền. Bạn cũng có thể xem bản xem trước trong hình ảnh được đưa ra ở phía bên trái. Khi bạn thấy ảnh đã OK thì nhấp vào Keep changes. Theo cách này bạn có thể xóa nền khỏi hình ảnh trong Powerpoint.

Khi bạn thấy ảnh đã OK thì nhấp vào Keep changes

Bước 3: Nhấp vào hình ảnh => Format => Picture Effect => Soft Edges và sử dụng chúng để làm mềm các Edges của ảnh.

Nhấp vào hình ảnh - Format - Picture Effect - Soft Edges

Bước 4: Chèn hình ảnh gốc một lần nữa cùng với ảnh đã chỉnh sửa. Và sử dụng tùy chọn Blur trong menu Format => Artistic Effects => Blur effect để làm mờ hình ảnh gốc.

Chọn menu Format - Artistic Effects - Blur effect để làm mờ hình ảnh gốc

Bước 5: Đi đến ảnh đã tách nền => Click chuột phải và chọn Bring to Front.

Click chuột phải vào ảnh nền và chọn Bring to Front

Bước 5: Sử dụng chuột và di chuyển hình ảnh chính xác trên hình ảnh mờ đó. Bây giờ hậu cảnh hoàn toàn mờ trong khi chủ thể của hình ảnh vẫn nằm trong tiêu cự.

Sử dụng chuột và di chuyển hình ảnh chính xác trên hình ảnh mờ đó

2. Cách làm mờ hình nền của hình ảnh trong Powerpoint 2010, 2007

Bước 1: Mở slide mà bạn muốn làm mờ hình nền.

Mở slide muốn làm mờ hình nền

Bước 2: Vào menu Format => Remove Background.

Vào menu Format - chọn Remove Background

Bước 3: Công cụ Powerpoint Remove Background sẽ tự động xác định vật thể và hình nền. Tuy nhiên bạn có thể sử dụng tối đa hóa hoặc thu nhỏ vùng được đánh dấu bằng cách sử dụng con trỏ chuột để đưa chính xác ra khỏi nền. Bạn cũng có thể xem bản xem trước trong hình ảnh được đưa ra ở phía bên trái. Khi bạn thấy ảnh đã OK thì nhấp vào Keep changes. Theo cách này bạn có thể xóa nền khỏi hình ảnh trong Powerpoint.

Công cụ Powerpoint Remove Background sẽ tự động xác định vật thể và hình nền

Bước 3: Nhấp vào hình ảnh => Format => Picture Effect => Soft Edges và sử dụng chúng để làm mềm các Edges của ảnh.

Chọn Soft Edges và sử dụng chúng để làm mềm các Edges của ảnh

Bước 4: Chèn hình ảnh gốc một lần nữa cùng với ảnh đã chỉnh sửa. Và sử dụng tùy chọn Blur trong menu Format => Artistic Effects => Blur effect để làm mờ hình ảnh gốc.

Sử dụng tùy chọn Blur trong menu Format - Artistic Effects - Blur effect

Bước 5: Đi đến ảnh đã tách nền => Click chuột phải và chọn Bring to Front.

Đi đến ảnh đã tách nền - Click chuột phải và chọn Bring to Front

Bước 5: Sử dụng chuột và di chuyển hình ảnh chính xác trên hình ảnh mờ đó. Bây giờ hậu cảnh hoàn toàn mờ trong khi chủ thể của hình ảnh vẫn nằm trong tiêu cự.

Di chuyển hình ảnh chính xác trên hình ảnh mờ đó

Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi bài viết Cách làm mờ ảnh trong Powerpoint và đừng quên để lại bình luận bên dưới để đóng góp ý kiến cho bài viết nhé.

Viết bình luận