Lưu 1 tệp tin thuyết trình slide trong PowerPoint

Bài viết dưới đây giới thiệu chi tiết tới các bạn cách Lưu 1 tệp tin thuyết trình slide trong PowerPoint.

1. Lưu 1 tệp tin trình diễn mới.

Bước 1: Mở PowerPoint -> vào thẻ File -> Save -> lựa chọn vị trí lưu tệp trình diễn:

Vào thẻ File - Save - lựa chọn vị trí lưu tệp trình diễn

Bước 2: Hộp thoại Save As xuất hiện nhập tên tệp trình diễn trong mục File name:

Nhập tên tệp trình diễn trong mục File name

Bước 3: Tạo định dạng cho tệp mới, nếu bạn muốn lưu file ở định dạng thấp hơn, ví dụ như PowerPoint 97-2003 -> kích chọn vào mục Save as Type -> lựa chọn định dạng cho tệp:

Vào mục Save as Type - lựa chọn định dạng cho tệp

Bước 4: Nếu bạn muốn lưu file ở phiên bản PowerPoint hiện hành kích chọn PowerPoint Presentation -> kích chọn Save:

Lưu file ở phiên bản PowerPoint hiện hành kích chọn PowerPoint Presentation

Chỉ với vài thao tác đơn giản bạn đã lưu được 1 tệp trình diễn.

2. Lưu 1 tập tin đã tồn tại.

Ví dụ có tệp trình diễn đã lưu với tên “Tệp trình diễn”, muốn lưu lại với 1 tên khác thực hiện như sau:

Có tệp trình diễn đã lưu với tên “Tệp trình diễn” - Muốn lưu lại với 1 tên khác

Bước 1: Mở PowerPoint -> vào thẻ File -> Save As -> lựa chọn vị trí lưu tệp trình diễn:

Vào thẻ File - Save As - lựa chọn vị trí lưu tệp trình diễn

Bước 2: Hộp thoại xuất hiện -> nhập tên mới cho tệp trình diễn, có thể thay đổi định dạng như lưu 1 tập tin mới -> cuối cùng kích chọn Save để lưu tệp:

Nhập tên mới cho tệp trình diễn, có thể thay đổi định dạng như lưu 1 tập tin mới

Kết quả đã lưu 2 tệp trình diễn với 2 tên khác nhau:

Kết quả đã lưu 2 tệp trình diễn với 2 tên khác nhau

Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách Lưu 1 tệp tin thuyết trình slide trong PowerPoint.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận