Mẫu biên bản bàn giao 2018

Có rất nhiều trường hợp các bạn cần sử dụng đến biên bản bàn giao, ví dụ như khi các bạn cần bàn giao tài sản, nhà đất, mặt bằng xây dựng, bàn giao công việc, thiết bị, công cụ... Biên bản bàn giao giúp bên giao và bên nhận có một sự ràng buộc, mỗi bên đều phải có các trách nhiệm của riêng mình và cần phải tuân thủ.

Mẫu biên bản bàn giao

Dưới đây là các mẫu biên bản bàn giao 2018 mời các bạn cùng tham khảo và tải về tại đường dẫn phía dưới mỗi mẫu biên bản bàn giao cụ thể mà bạn cần.

Mẫu biên bản bàn giao tài sản

Mẫu biên bản bàn giao tài sản

Các bạn có thể tải mẫu biên bản bàn giao tài sản tại đây.

 

Mẫu biên bản bàn giao tài sản nhà đất theo thông tư 122 Bộ Tài Chính

Mẫu biên bản bàn giao tài sản nhà đất theo thông tư 122 Bộ Tài Chính - Trang 1

Mẫu biên bản bàn giao tài sản nhà đất theo thông tư 122 Bộ Tài Chính - Trang 2

Mẫu biên bản bàn giao tài sản nhà đất theo thông tư 122 Bộ Tài Chính - Trang 3

Mẫu biên bản bàn giao tài sản nhà đất theo thông tư 122 Bộ Tài Chính - Trang 4

Các bạn có thể tải Mẫu biên bản bàn giao tài sản nhà đất theo thông tư 122 Bộ Tài Chính tại đây.

 

Mẫu biên bản bàn giao mặt bằng xây dựng

Mẫu biên bản bàn giao mặt bằng xây dựng - Trang 1

Mẫu biên bản bàn giao mặt bằng xây dựng - Trang 2

Các bạn có thể tải Mẫu biên bản bàn giao mặt bằng xây dựng tại đây.

 

Mẫu biên bản bàn giao tài sản, công cụ trong công ty

Mẫu biên bản bàn giao tài sản, công cụ trong công ty

Các bạn có thể tải Mẫu biên bản bàn giao tài sản, công cụ trong công ty tại đây.

 

Mẫu biên bản bàn giao thiết bị

Mẫu biên bản bàn giao thiết bị

Các bạn có thể tải Mẫu biên bản bàn giao thiết bị tại đây.

 

Mẫu biên bản bàn giao công việc

Mẫu biên bản bàn giao công việc

Các bạn có thể tải Mẫu biên bản bàn giao công việc tại đây.

Như vậy bài viết trên đã chia sẻ đến các bạn các mẫu biên bản bàn giao, hi vọng các bạn sẽ tìm thấy mẫu biên bản bàn giao phù hợp. Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận