Tài Liệu

Biên bản bàn giao tài sản 2024

Biên bản bàn giao tài sản 2024

Biên bản bàn giao tài sản là biên bản được lập sau khi hai bên đã thỏa thuận việc chuyển giao tài sản của mình.

Mẫu hợp đồng thuê nhà 2024

Mẫu hợp đồng thuê nhà 2024

Các bạn đang tìm kiếm mẫu hợp đồng thuê nhà mới nhất để sử dụng, vậy các bạn hãy tham khảo một số mẫu hợp đồng thuê nhà mới nhất 2024 mà bài viết đã tổng hợp dưới đây.

Mẫu biên bản bàn giao 2018

Mẫu biên bản bàn giao 2018

Có rất nhiều trường hợp các bạn cần sử dụng đến biên bản bàn giao, ví dụ như khi các bạn cần bàn giao tài sản, nhà đất, mặt bằng xây dựng, bàn giao công việc, thiết bị, công cụ...

Mẫu bảng chấm công 2018

Mẫu bảng chấm công 2018

Các bạn đang quản lý một số công nhân, hay các bạn đang quản lý các nhân viên trong công ty,... thì việc chấm công hàng ngày là việc làm cần thiết.