Kích thước khổ giấy A4, A3, A2, A1, A0 chuẩn

Các bạn cần làm việc nhiều với in ấn các loại tài liệu, giấy tờ nên các bạn muốn biết kích thước chuẩn của các khổ giấy để xác định tài liệu, giấy tờ nào nên in khổ giấy nào cho phù hợp. Bài viết dưới đây chia sẻ cho các bạn kích thước chuẩn của các khổ giấy A4, A3, A2, A1, A0 và các kích thước khổ giấy A khác với đơn vị mm, cm, inch.

Kích thước khổ giấy A4, A3, A2, A1, A0 chuẩn

Cách xác định kích thước các khổ giấy theo tiêu chuẩn quốc tế (ISO):

  • Kích thước khổ giấy luôn viết chiều ngắn hơn trước.
  • Tất cả các khổ giấy đều là các hình chữ nhật với tỷ lệ hai cạnh là xấp xỉ là 1,414.
  • Diện tích của khổ A0 quy định là 1m2, các cạnh của khổ A0 được xác định là 841 x1189 mm.
  • Mỗi khổ giấy sau có diện tích bằng 50% diện tích khổ trước, được chia bằng cách cắt khổ trước theo đường cắt song song với cạnh ngắn thành hai phần có diện tích bằng nhau.
  • Chiều dài tiêu chuẩn và chiều rộng của mỗi kích thước được làm tròn đến mm gần nhất

Trong các khổ giấy thì khổ A4 là khổ giấy thường được sử dụng trong in ấn với kích thước chuẩn:

A4 = 210 x 297 mm = 21 x 29,7 cm = 8.27 x 11.69 inch

Kích thước chuẩn khổ giấy A0, A1, A2, A3, A4 theo mm, cm và inch

Kích cỡ

Kích thước (mm)

Kích thước (cm)

Kích thước (inch)

A0

841 × 1189

84,1 × 118,9

33,1 × 46,8

A1

594 × 841

59,4 × 84,1

23,4 × 33,1

A2

420 × 594

42 × 59,4

16,5 × 23,4

A3

297 × 420

29,7 × 42

11,69 × 16,54

A4

210 × 297

21 × 29,7

8,27 × 11,69

Kích thước chuẩn khổ giấy A0, A1, A2, A3, A4 theo mm

Ngoài ra còn có các kích thước chuẩn của các khổ giấy A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13 các bạn có thể tham khảo.

Kích cỡ

Kích thước (mm)

Kích thước (cm)

Kích thước (inch)

A5

148 × 210

14,8 × 21

5,83 × 8,27

A6

105 × 148

10,5 × 14,8

4,1 × 5,8

A7

74 × 105

7,4 × 10,5

2,9 × 4,1

A8

52 × 74

5,2 × 7,4

2,0 × 2,9

A9

37 × 52

3,7 × 5,2

1,5 × 2,0

A10

26 × 37

2,6 × 3,7

1,0 × 1,5

A11

18 × 26

1,8 × 2,6

 

A12

13 × 18

1,3 × 1,8

 

A13

9 × 13

0,9 × 1,3

 

Như vậy với những thông tin mà bài viết đã cung cấp hi vọng các bạn sẽ biết về kích thước khổ giấy A4, A3, A2, A1, A0 chuẩn và các kích thước khổ giấy A khác cũng như biết cách xác định khổ giấy theo chuẩn ISO.

Bình luận (1)

  1. avatar
    Đinh Thiệnon September 25, 2018

    mối quan hệ của các khổ giấy a4,a3,a2,a1,a0.như thế nào?

Viết bình luận