Hướng dẫn cách tạo User mới trên Windows 10

Việc chia nhiều tải khoản User khác nhau trên Windows 10 sẽ giúp các bạn quản lý dữ liệu tốt hơn và tránh được việc bị xâm nhập tài khoản trái phép, sử dụng chung User. Các User sau khi được tạo các bạn có thể cấp quyền cho chúng để giới hạn một số hoạt động nhất định, ví dụ như không được chạy dưới quyền Admin sẽ hạn chế một số can thiệp sâu vào máy tính. Trong bài viết này, Thủ thuật phần mềm sẽ hướng dẫn cách tạo User mới trên Windows 10.

Hướng dẫn cách tạo User mới trên Windows 10

1. Tạo tài khoản User trên Windows 10 bằng Settings

Settings là trình công cụ quản lý toàn bộ các thiết lập của Windows nên việc tạo tài khoản User trên Settings sẽ đầy đủ nhất và dễ nhất.

Bước 1: Đầu tiên, các bạn nhấn tổ hợp Windows + I để mở cửa sổ Settings. Tiếp theo, các bạn chọn mục Accounts để thiết lập tài khoản.

Chọn mục Accounts

Bước 2: Sau đó, các bạn chọn thẻ Family & Other User (1) và chọn Add someone else to this PC (2) để tiến hành tạo thêm tài khoản.

Chọn Add someone else to this PC

Bước 3: Thông thường, khi các bạn tạo thêm tài khoản User trên Windows 10 các bạn sẽ cần phải sử dụng tài khoản Gmail được đăng ký trên Microsoft nên rất lằng nhằng. Cách tạo tài khoản User nhanh và gọn nhất là chọn I don't have this person's sign-in information.

Chọn I don't have this person's sign-in information

Bước 4: Tiếp theo, các bạn chọn Add a user without a Microsoft account để tạo User không cần tài khoản Micosoft.

Chọn Add a user without a Microsoft account

Bước 5: Sau đó, các bạn lần lượt thiết lập các thông tin như: Tên, mật khẩu, câu trả lời bảo mật.

Thiết lập các thông tin như tên, mật khẩu, câu trả lời bảo mật

Bước 6: Khi đã hoàn tất, các bạn có thể chọn Change account type để thay đổi dạng tài khoản.

Chọn Change account type

Bước 7: Ở đây, các bạn có thể thiết lập đây là tài khoản Administrator hoặc là Standard User. Tài khoản Administrator sẽ cho phép User can thiệp sâu vào trong Windows, còn tài khoản Standard User thì sẽ không can thiệp sâu vào Windows được.

Bạn có thể thiết lập đây là tài khoản Administrator hoặc là Standard User

Bước 8: Như vậy các bạn đã hoàn tất việc tạo tài khoản User trên Windows 10. Bây giờ các bạn chọn MenuStart -> Account -> User để chuyển sang tài khoản khác.

Chọn User để chuyển sang tài khoản khác

2. Tạo tài khoản User trên Windows 10 bằng Control Panel

Control Panel cũng cung cấp một loạt các cài đặt về hệ điều hành Windows 10.

Bước 1: Đầu tiên, các bạn mở MenuStart và nhập Control Panel để mở cửa sổ chỉnh sửa.

Mở cửa sổ Control Panel

Bước 2: Sau đó, các bạn chọn Change account type để tiến hành thiết lập tài khoản User trên Windows 10.

Chọn Change account type để tiến hành thiết lập tài khoản User trên Windows 10

Bước 3: Tại đây, các bạn tiến hành chọn Add a new user in PC settings để tạo thêm tài khoản User.

Chọn Add a new user in PC settings

Bước 4: Tiếp theo, các bạn chọn Add someone else to this PC và tiến hành lập lại các thao tác như Cách 1.

Chọn Add someone else to this PC

Trong bài viết này, Thủ thuật phần mềm đã hướng dẫn các bạn cách tạo thêm tài khoản User trên hệ điều hành Windows 10. Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận