Chèn thêm Slide trong PowerPoint

Bài viết dưới đây giới thiệu chi tiết tới các bạn cách chèn thêm Slide trong PowerPoint.

1. Chèn thêm Slide mới.

- Lựa chọn vị trí cần chèn thêm slide -> chuột phải chọn New slide:

Lựa chọn vị trí cần chèn thêm slide - chuột phải chọn New slide

- Kết quả đã chèn thêm 1 Slide mới tuy nhiên slide này bạn phải định dạng ngay từ đầu.

Kết quả đã chèn thêm 1 Slide mới

2. Chèn thêm Slide bằng cách Copy slide đã có.

Bước 1: Chuột phải vào Slide muốn sao chép -> chọn Copy:

Chuột phải vào Slide muốn sao chép - chọn Copy

Bước 2: Di chuyển tới vị trí muốn thêm Slide (ở ngay trên cùng 1 tệp hoặc 1 tệp khác đều thao tác tương tự) -> chuột phải chọn Paste:

Di chuyển tới vị trí muốn thêm Slide  - chuột phải chọn Paste

- Kết quả Slide được thêm vào danh sách. Với Slide này bạn chỉ cần thay đổi lại nội dung theo yêu cầu:

Kết quả Slide được thêm vào danh sách

Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách chèn thêm Slide trong PowerPoint.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận