Chèn hình ảnh vào Slide trong PowerPoint

Bài viết dưới đây giới thiệu chi tiết tới các bạn cách chèn hình ảnh từ ngoài vào Slide trong PowerPoint.

1. Chèn hình ảnh có sẵn trong máy tính.

Bước 1: Vào thẻ Insert -> Images -> Pictures:

Vào thẻ Insert - Images - Pictures

Bước 2: Hộp thoại xuất hiện lựa chọn hình ảnh cần chèn -> kích chọn Insert:

Lựa chọn hình ảnh cần chèn - kích chọn Insert

Bước 3: Sau khi chèn xong thực hiện di chuyển hình ảnh tới vị trí cần chèn -> được kết quả:

Di chuyển hình ảnh tới vị trí cần chèn

2. Chèn hình ảnh tìm kiếm từ trên mạng.

Bước 1: Vào thẻ Insert -> Images -> Online Pictures:

Vào thẻ Insert - Images - Online Pictures

Bước 2: Hộp thoại xuất hiện -> nhập cụm từ tìm kiếm trong mục Search -> nhấn Enter kết quả tìm kiếm hiển thị -> lựa chọn hình ảnh muốn chèn -> kích chọn Insert:

Nhập cụm từ tìm kiếm trong mục Search

Bước 3: Di chuyển hình ảnh muốn chèn tới vị trí mong muốn được kết quả:

Di chuyển hình ảnh muốn chèn tới vị trí mong muốn

Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách chèn hình ảnh từ ngoài vào Slide trong PowerPoint.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận