Cách thay đổi thuộc tính của file bằng lệnh Attrib

Trong Windows, thuộc tính của file là những thiết lập được liên kết với các file trên máy tính nhằm cấp phép hoặc từ chối một số quyền nhất định đối với người dùng hoặc hệ điều hành liên quan đến việc truy cập file đó. Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thay đổi thuộc tính của một file bất kì bằng lệnh attrib trong Command Prompt.

Cách thay đổi thuộc tính của file bằng lệnh Attrib

Các loại thuộc tính của file

Đầu tiên, chúng ta cần phải biết một file trong máy tính có thể mang những loại thuộc tính nào. Với hệ điều hành Windows, có bốn loại thuộc tính file truyền thống là:

- Read-only: Có thể đọc, nhưng không thể thay đổi hoặc xóa;

- Hidden: Theo mặc định sẽ không được hiển thị trong danh sách các file nằm trong thư mục;

- Archive: Được sử dụng để sao lưu có chọn lọc hoặc sao chép file;

- System: Đánh dấu là file hệ thống quan trọng, cần thiết để máy tính hoạt động đúng (theo mặc định sẽ bị ẩn đi ngay cả khi bạn đã bỏ ẩn những file Hidden).

Trong các phiên bản Windows mới, nhiều loại thuộc tính file được cập nhật thêm, chẳng hạn như Encrypted, Not Content-Indexed, Offline, … Tuy nhiên với người dùng phổ thông, hầu như những loại thuộc tính đó không bao giờ được sử dụng nên trong bài viết này mình sẽ không đề cập đến.

Hướng dẫn thay đổi thuộc tính của file bằng lệnh attrib

Mỗi loại thuộc tính file đều có một kí hiệu riêng biệt. Trước khi sử dụng câu lệnh để thay đổi thuộc tính file, bạn cần phải biết kí hiệu tương ứng với mỗi loại thuộc tính:

- Read-only có kí hiệu là R;

- Hidden có kí hiệu là H;

- Archive có kí hiệu là A;

- System có kí hiệu là S.

Sau đó bạn tiến hành thay đổi thuộc tính của file theo các bước như sau:

Bước 1: Mở Command Prompt (có thể dùng tính năng Search, tìm theo từ khoá "cmd", click chuột phải vào kết quả Command Prompt rồi chọn Run as administrator).

Chọn Run as administrator

Bước 2: Dùng lệnh attrib thay đổi thuộc tính của file.

* Để gán thêm một thuộc tính cho file, nhập lệnh sau rồi nhấn Enter:

attrib +<Kí hiệu thuộc tính> <Đường dẫn của file>

Trong đó:

- Kí hiệu thuộc tính: Là kí hiệu tương ứng với thuộc tính bạn muốn gán thêm cho file;

- Đường dẫn của file: Là đường dẫn đầy đủ đến file đó.

Ví dụ thêm thuộc tính Hidden như sau:

Để gán thêm một thuộc tính cho file, nhập lệnh sau rồi nhấn Enter

* Để huỷ một thuộc tính đang có của file, nhập lệnh sau rồi nhấn Enter:

attrib -<Kí hiệu thuộc tính> <Đường dẫn của file>

Ví dụ huỷ thuộc tính Hidden:

Hủy thuộc tính Hidden

* Lệnh attrib còn có thể thay đổi nhiều thuộc tính cùng lúc cho một file.

Ví dụ huỷ đồng thời hai thuộc tính HiddenRead-only:

Huỷ đồng thời hai thuộc tính Hidden và Read-only

* Bạn cũng có thể dùng lệnh attrib để xem một file đang có những thuộc tính nào:

attrib <Đường dẫn của file>

Những kí hiệu ở dầu dòng kết quả sẽ cho biết những thuộc tính hiện có của file.

Những kí hiệu ở dầu dòng kết quả sẽ cho biết những thuộc tính hiện có của file

Qua bài viết trên, mình đã hướng dẫn cho các bạn cách thay đổi thuộc tính của file bằng câu lệnh attrib. Hi vọng rằng những thông tin vừa chia sẻ ở trên sẽ hữu ích cho các bạn!

Viết bình luận